Instalacja Microsoft SQL Server Management Studio

Microsoft SQL Server Management Studio to interfejs lub konsola do zarządzania zainstalowanym serwerem Microsoft SQL Server. Jest on potrzebny do konfigurowania uprawnień użytkowników na serwerze bazy danych.

Ten przewodnik opisuje, jak zainstalować to narzędzie.

1.

Pokaż zrzut ekranu
Download setup file from Microsoft

2.

Uruchom pobrany plik.

3.

Wybierz folder instalacyjny lub pozostaw domyślny katalog i rozpocznij instalację.

Pokaż zrzut ekranu
Directory selection setup file Microsoft Management Studio

4.

Microsoft SQL Server Management Studio jest teraz zainstalowany.

Pokaż zrzut ekranu
Successful installation Microsoft Management Studio