Klient nie ma połączenia z serwerem zarządzającym G DATA, co mogę zrobić?

Jeśli klient przez dłuższy czas nie zgłasza się do G DATA Management Server, w zakładce Status zabezpieczeń w programie G DATA Administrator znajdziesz wpis Brak połączenia z serwerem. Może to mieć bardzo różne przyczyny, również i niewynikające z problemów technicznych np. pracownik jest na urlopie, laptopa nie było w firmie itp.

Jak zdiagnozować problem:

 1. Sprawdź, czy usługa G DATA Security Client jest uruchomiona na kliencie i czy można ją bez problemu uruchomić ponownie.

 2. Upewnij się, że G DATA Security Client jest w wersji co najmniej 15.1. Jeśli nie, zaktualizuj oprogramowanie.

 3. Otwórz wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.

 4. Wykonaj następujące polecenie:

  telnet [nazwa serwera] 7161
 5. Wykonaj następujące polecenie:

  telnet [IP serwera] 7161
 6. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane dla przynajmniej jednego z poleceń, wprowadź wartość roboczą (nazwę lub IP) w rejestrze klienta. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj: Migracja Security Client.

 7. Sprawdź, czy klient zgłosił się teraz do G DATA Management Server i tym samym problem został rozwiązany.

 8. Jeśli klient nadal nie zgłasza się, utwórz plik debugowania usługi G DATA Security Client zgodnie z następującą instrukcją: Debugowanie z DebugView.

 9. Utwórz plik informacji o systemie i dziennik zdarzeń zgodnie z instrukcją w artykule: Zbieranie danych diagnostycznych dla pomocy technicznej G DATA.

 10. Wyślij zebrane dane z opisem problemu do naszego działu wsparcia technicznego. Pomożemy Ci przeanalizować problem.