G DATA Mobile Device Management: Informacje o urządzeniach

Niezbędne informacje o podłączonych urządzeniach znajdziesz w G DATA Administrator, w drzewie obiektów, w zakładce Mobile Device Management ⇾ Urządzenia mobilne, Stan urządzenia lub Raporty.

Informacje o urządzeniach

Urządzenia mobilne

W sekcji Urządzenia mobilne wyświetlana jest lista urządzeń, które zgłosiły się do G DATA Mobile Device Management. Tutaj możesz natychmiast zobaczyć, czy istnieją zalecenia działań dla danego urządzenia (ikona systemu jest wtedy wyświetlana z czerwoną kropką).

Z tego miejsca sprawdzisz też alias i przypisany profil urządzenia lub możesz usunąć je z administracji.

Pokaż zrzut ekranu
MDM Geraeteuebersicht
Widok urządzeń

Ustawienia

Jeśli klikniesz urządzenie mobilne na liście, w podmenu zobaczysz zakładkę Ustawienia.

W tym miejscu możesz dezaktywować przypisanie profilu do urządzenia (konfigurować urządzenia niezależnie od profili) lub wskazać indywidualne ustawienia. Wyjaśnienia poszczególnych opcji znajdują się w opisie profili.

Stan urządzenia

Po kliknięciu wybranego urządzenia wyświetlany jest jego stan i zalecane działania.

W obszarze stanu zobaczysz:

  • Datę i godzinę ostatniej synchronizacji urządzenia z G DATA Mobile Device Management

Nie jest to data, kiedy urządzenie otrzymało sygnatury wirusów. Sygnatury są pobierane niezależnie.
  • Wersję systemu Android

  • Wersję aplikacji G DATA Endpoint Security G DATA Endpoint Security Android

  • Rekomendacje działań

  • Lokalizację ze wskazaniem na mapach Google, jeżeli funkcja lokalizacji została wywołana w sekcji Działań w sytuacjach kryzysowych

Pokaż zrzut ekranu
MDM Status
Stan urządzenia

Raporty

Tutaj możesz wyświetlić akcje z ostatnich 30 dni.