Migracja G DATA Security Client

Aby migrować G DATA Security Client do nowego G DATA Management Server, wymagana jest zmiana w rejestrze klienckiego systemu Windows.

Dokładna procedura zależy od organizacji środowiska sieciowego i tego, czy używana jest usługa Active Directory.

Active Directory

Jeśli używasz Active Directory, zalecamy utworzenie obiektu zasad grupy (GPO) do modyfikacji rejestru.

1.

Otwórz Zarządzanie zasadami grupy (gpedit.msc).

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę i wybierz Utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie i umieść tu link…​.

3.

Wprowadź dowolną nazwę dla obiektu.

4.

Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony obiekt i wybierz Edytuj.

5.

Przejdź do Konfiguracja komputeraPreferencjeUstawienia systemu WindowsRejestr.

6.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym okienku i wybierz NowyElement rejestru.

7.

Ustaw następujące właściwości:

  • Akcja: Aktualizuj

  • Gałąź: HKEY_LOCAL_MACHINE

  • Ścieżka klucza: SOFTWARE\WOW6432Node\G DATA\AVKClient

  • Nazwa wartości: Server

  • Typ wartości: REG_SZ

  • Dane wartości: nazwa NetBios/FQDN/adres IP systemu z zainstalowaną usługą G DATA Management Server

Dla systemów 32-bitowych musi być ustawiona ścieżka klucza SOFTWARE\G DATA\AVKClient.

8.

Potwierdź, klikając OK.

9.

Po nawiązaniu przez wszystkich klientów kontaktu z nowym G DATA Management Server można usunąć obiekt zasad grupy.

Bez Active Directory

Bez Active Directory zmiany w rejestrze muszą być dokonane bezpośrednio na klientach.

1.

Uruchom Edytor rejestru (regedit.exe).

2.

Przejdź do następującego klucza:

Systemy 64-bit: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\G DATA\AVKClient.

Systemy 32-bit: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\G DATA\AVKClient.

3.

Zmień zawartość wpisu Server na nazwę hosta, FQDN lub adres IP nowego systemu G DATA Management Server.

W zależności od liczby klientów, którzy mają być migrowani, zaleca się utworzenie pliku .REG z gotowym wpisem i zaimportowanie go do systemów klienckich.
Jeżeli występują wartości w SecondaryServer lub SubnetServer
  1. Usuń następujące klucze, o ile występują: SecondaryServer i SubnetServer.

  2. Przejdź do lub stwórz podklucze Neuralyzer > 1.

  3. W Neuralyzer > 1, stwórz Wartość DWORD (32-bitowa) o nazwie ConfData i danych wartości 3.

4.

Uruchom ponownie komputer.