Szybsze przenoszenie spamu do skrzynki odbiorczej

Ten artykuł opisuje, jak można przyspieszyć proces przenoszenia wiadomości oznaczonych jako spam

G DATA Exchange Mail Security dodaje do każdej wiadomości spamowej nagłówek X-G-Data-MailSecurity-for-Exchange-MoveToJunkFolder: True. Wiadomości te są automatycznie przenoszone do domyślnego folderu wiadomości-śmieci właściciela skrzynki pocztowej.

Operacja ta może być wykonana szybciej, jeżeli zostanie utworzona reguła skrzynki odbiorczej po stronie serwera. Reguła ta zapewni, że serwer Exchange natychmiast przeniesie wiadomości do folderu spam.

Wymaga to skonfigurowania funkcji filtrowania spamu.

Skrypt powłoki Exchange

Korzystając z Exchange Management Shell należy uruchomić poniższy skrypt PowerShell aby skonfigurować regułę dla wszystkich skrzynek. W pierwszym poleceniu <konto> musi być zastąpione kontem użytkownika uruchamiającego skrypt:

$mailboxes = get-mailbox -resultsize unlimited | add-mailboxpermission -user <Konto> -accessrights fullaccess
$mailboxes | foreach { new-inboxrule -name "MoveToJunkFolder" -mailbox $($_.Alias) -MoveToFolder "$($_.Alias):\Junk-E-Mail" -HeaderContainsWords "X-G-Data-MailSecurity-for-Exchange-MoveToJunkFolder: True" -StopProcessingRules $true -confirm:$false -force }