G DATA Mobile Device Management: Rekomendacje działań

Rekomendacje działań

Rekomendacje działań zastępują znane Ci wcześniej raporty. Gdy tylko zalecane działanie jest dostępne, na ikonie urządzenia w przeglądzie (urządzenia przenośne) pojawia się czerwona kropka.

Jeśli klikniesz odpowiednie urządzenie, w zakładce stanu znajdziesz szczegóły zalecanego działania.

MDM Handlungsempfehlungen

Kiedy uruchamiane są zalecenia dotyczące działań?

Następujące zdarzenia powodują wydanie zaleceń dotyczących działań:

  • Jeśli urządzenie nie zgłasza się do G DATA Mobile Device Management przez dłuższy czas (1 tydzień).

  • Po wykryciu zainfekowanej aplikacji.

  • Po wykryciu zainfekowanego pliku.

  • W przypadku wykrycia zmiany karty SIM (jeśli jest to działanie celowe, administrator może je po prostu zatwierdzić).

  • Rootowanie urządzenia, jeśli jest to zabronione przez politykę.

Jak przetwarzane są zalecenia dotyczące działań?

Gdy tylko pojawi się zalecane działanie, na liście urządzeń zobaczysz czerwoną kropkę obok ikony urządzenia. Kliknij, aby zobaczyć zalecane działanie w statusie. W przypadku wykrycia wirusa, wyświetlane są tu wszystkie informacje o detekcji (m.in. nazwa aplikacji, nazwa wirusa, data wykrycia itp.) W tym miejscu możesz usunąć plik bezpośrednio. Jeśli użytkownik usunął już plik, zostaniesz o tym poinformowany.

Proces kończy się zatwierdzeniem incydentu przez administratora.