G DATA Mobile Device Management: Uprawnienia Android

Informacje o niezbędnych uprawnieniach dla aplikacji G DATA Endpoint Security Android

G DATA Endpoint Security Android wymaga szerokich uprawnień, aby zapewnić niezbędną ochronę. Podczas instalacji użytkownik jest szczegółowo informowany o działaniach, do których wymagamy określonych uprawnień. Obszerne informacje zawiera również polityka prywatności, z którą można zapoznać się po otwarciu aplikacji G DATA Endpoint Security Android. W odniesieniu do danych telemetrycznych gromadzonych przez G DATA podsumowaliśmy dla Ciebie wszystkie informacje na tej stronie (chwilowo wyłącznie w j. niemieckim).

W tym artykule można zapoznać się z rodzajem, zakresem i powodem uzyskania niezbędnych zezwoleń.

Przegląd uprawnień systemowych

Permission Function

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION

Pozwala na zlokalizowanie urządzenia nawet wtedy, gdy aplikacja G DATA Endpoint Security Android działa w tle.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

Pozwala na zapytanie o przybliżoną lokalizację w systemie. W ten sposób próbuje się określić lokalizację za pomocą triangulacji sieci.

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION

Pozwala na pobieranie w systemie bardziej precyzyjnych danych dotyczących lokalizacji. Wykorzystywana jest zarówno triangulacja sieciowa, jak i współrzędne GPS.

android.permission.ACCESS_WIFI_STATE

Pozwala na sprawdzenie, czy urządzenie aktualnie komunikuje się przez dane komórkowe lub przez WIFI w Internecie.

android.permission.CAMERA

Pozwala na skanowanie kodu QR w celu połączenia z systemem G DATA Mobile Device Management podczas wstępnego konfigurowania urządzenia.

android.permission.CHANGE_WIFI_STATE

Pozwala na sugerowanie WiFi jako rekomendacji połączenia.

android.permission.FOREGROUND_SERVICE

Pozwala na stałą aktywność w celu zapewnienia trwałego działania ochronnego.

android.permission.GET_TASKS

Pozwala na odczytanie procesów aktualnie uruchomionych w systemie. Jest to niezbędne do wykrycia, czy zablokowana aplikacja została uruchomiona.

android.permission.INTERNET

Pozwala na komunikację przez Internet (niezbędną do przetwarzania danych telemetrycznych i łączenia się z G DATA Mobile Device Management).

android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

Pozwala na skanowanie zawartości na zewnętrznych nośnikach danych (karty SD).

android.permission.READ_PHONE_STATE

Pozwala na odczytanie informacji o stanie urządzenia, takich jak model, producent czy zainstalowana wersja systemu Android.

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED

Pozwala na automatyczne uruchomienie aplikacji G DATA Endpoint Security Android po uruchomieniu urządzenia. Analogicznie do autostartu w systemie Windows.

android.permission.REORDER_TASKS

Pozwala na manipulowanie kolejnością procesów aktualnie uruchomionych w systemie. Jest to konieczne, aby G DATA Endpoint Security Android mógł przejść przed nowo uruchomioną aplikacją i ją zablokować.

android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES

Pozwala na żądanie odinstalowania w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania.

android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES

Pozwala na skanowanie aplikacji przed ich instalacją (tzw. Sideload Scan).

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Pozwala na usuwanie plików (nie aplikacji).

android.settings.MANAGE_ALL_FILES_ACCESS_PERMISSION

Pozwala na skanowanie wszystkich plików w systemie.