Logi instalacji

Pliki dziennika wszystkich procesów instalacyjnych (instalacja, dezinstalacja, aktualizacja).

Windows

Kreator instalacji programów G DATA Management Server, G DATA Administrator, G DATA Security Client, G DATA BootMedium Wizard oraz G DATA Exchange Mail Security pomaga administratorowi w bezproblemowej instalacji oprogramowania poprzez odpowiednie podpowiedzi na ekranie.

Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu pracy kreatora instalacji poszczególne komponenty sprawiają problemy lub w ogóle się nie uruchamiają, należy sprawdzić, czy kreator zainstalował wszystkie komponenty poprawnie, czy też wystąpiły problemy.

Pliki dzienników wszystkich procesów instalacji (instalacja, dezinstalacja, aktualizacja) są zapisywane w katalogu:

%ProgramData%\G Data\Setups\Logs

Podczas instalacji postęp jest zapisywany w pliku dziennika z nazwą komponentu i znacznikiem czasu. Po zakończeniu lub anulowaniu plik dziennika jest kompresowany jako plik zip o takiej samej strukturze nazw plików.

Linux

Instalacja programu G DATA Security Client dla systemu Linux jest rejestrowana lokalnie w pliku:

/var/log/gdata_install.log

W przypadku instalacji poprzez G DATA Administrator, plik logu jest również dostępny w oknie Przegląd instalacji.