Tworzenie pakietu instalacyjnego

Oto jak utworzyć pakiet instalacyjny:

 1. Wybierz Stacje robocze w sekcji wyboru kontekstu.

 2. W menu głównym kliknij OrganizacjaZarządzanie pakietami instalacyjnymi…​+.

 3. Wprowadź wymagane wartości:

  • Jeśli w G DATA Management Server istnieją mandanci, wybierz mandanta, dla którego ma zostać utworzony pakiet instalacyjny.

   Zainstalowany za jego pomocą klient trafi bezpośrednio do swojego mandanta w drzewie obiektów.

  • System operacyjny, na którym chcesz zainstalować klienta.

  • Język instalacji

  • Określ, czy klient ma być umieszczony w określonej grupie w drzewie obiektów G DATA Administrator.

   (Jeśli pole pozostanie puste, klient pozostanie w grupie, w której już jest lub, jeśli nie jest jeszcze obecny w drzewie obiektów, zostanie utworzony nowy wpis w grupie Nowe stacje).

  • Wskaż adres, pod którym znajduje się G DATA Management Server.

   (Można użyć nazwy, wewnętrznego lub zewnętrznego IP, albo adresu domenowego. W razie potrzeby można na stałe zapisać zewnętrzny adres IP/domenę w bazie danych).

  • Określ, czy pakiet instalacyjny powinien mieć ograniczoną ważność.

   (Klienty zainstalowane wygasłym pakietem instalacyjnym muszą być autoryzowani ręcznie przez administratora).

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Po utworzeniu pakiet instalacyjny można skopiować do żądanego katalogu za pomocą wyświetlonego linku.