Instalacja G DATA Endpoint Security iOS (wersje 15.4+)

Informacje wstępne

W tym przewodniku przedstawiamy kroki niezbędne do dodania urządzeń iOS do G DATA Mobile Device Management. Przewidzieliśmy dwa scenariusze instalacji G DATA Endpoint Security iOS.

W pierwszym scenariuszu administrator dysponuje urządzeniem, w którym ma zostać zainstalowana aplikacja. W drugim scenariuszu urządzenie nie jest dostępne dla administratora.

W obu przypadkach administrator najpierw określa, dla którego profilu (dla partnerów MES również dla jakiego manadanta) przeznaczone jest urządzenie i tworzy odpowiedni kod QR. Można również dodać kilka urządzeń jednocześnie w jednym kroku, ponieważ kod QR utworzony przez administratora nie zawiera żadnych informacji dotyczących konkretnego urządzenia. Kod QR zawiera dane licencyjne, przyporządkowanie do profilu i ewentualnie informacje o kliencie. Dzięki temu wszystkie urządzenia klienta o tym samym profilu mogą być zainstalowane przy użyciu tego samego kodu QR.

Wymagany system to iOS 15 lub nowszy.

Należy zwrócić uwagę na przegląd portów i reguły zapory sieciowej i w razie potrzeby umieść niezbędnego hosta na białej liście!

Instalacja

Scenariusz instalacji 1: Urządzenie jest dostępne dla administratora
Krok Działania

1.

Otwórz G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się do G DATA Administratora użytkownikiem Windows (uprawnienia administratora) lub użytkownikiem zintegrowanym (zdefiniowanym w zakładce zarządzania użytkownikami).

3.

Przejdź do zakładki Stacje robocze (patrz: → Wybór kontekstu).

4.

Wybierz Mobile Device Management (patrz: → Wybór obiektu).

Aby wyświetlić G DATA Mobile Device Management w obszarze obiektów, G DATA Management Server musi połączyć się z naszym serwerem w chmurze. Aby to zrobić, potrzebuje ważnych danych licencyjnych (nazwa użytkownika i hasło).

Jeśli w tym momencie otrzymujesz komunikaty o błędach, sprawdź, czy Twoje dane licencji są prawidłowo zapisane w G DATA Management Server.

5.

Kliknij Dodaj nowe urządzenie.

6.

Wybierz Profil.

7.

Kliknij Start.

8.

Wybierz Instalacja na miejscu.

9.

Zeskanuj wyświetlony kod QR.

Aby przeprowadzić instalację, urządzenie z systemem iOS musi znajdować się w trybie nadzorowanym. Szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich kroków wymaganych na urządzeniu mobilnym znajdziesz tutaj.

10.

Po instalacji otwórz G DATA Endpoint Security iOS.

11.

Wprowadź dowolnie wybrany alias (nazwę) urządzenia w wyznaczonym polu. Alias jest używany przez administratora do jednoznacznego identyfikowania i przypisywania urządzenia w G DATA Mobile Device Management.

12.

Kliknij Połącz.

13.

Urządzenie jest teraz chronione i zsynchronizowane z G DATA Mobile Device Management.

14.

Powtórz kroki dla każdego kolejnego urządzenia iOS.

Scenariusz instalacji 2: Urządzenie nie jest dostępne dla administratora
Krok Działania

1.

Otwórz G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się do G DATA Administratora użytkownikiem Windows (uprawnienia administratora) lub użytkownikiem zintegrowanym (zdefiniowanym w zakładce zarządzania użytkownikami).

3.

Przejdź do zakładki Stacje robocze (patrz: → Wybór kontekstu).

4.

Wybierz Mobile Device Management (patrz: → Wybór obiektu).

Aby wyświetlić G DATA Mobile Device Management w obszarze obiektów, G DATA Management Server musi połączyć się z naszym serwerem w chmurze. Aby to zrobić, potrzebuje ważnych danych licencyjnych (nazwa użytkownika i hasło).

Jeśli w tym momencie otrzymujesz komunikaty o błędach, sprawdź, czy Twoje dane licencji są prawidłowo zapisane w G DATA Management Server.

5.

Kliknij Dodaj nowe urządzenie.

6.

Wybierz Profil.

7.

Kliknij Start.

8.

Wybierz Instalacja zdalna.

9.

Zobaczysz kod QR. Pod kodem znajdziesz przycisk, dzięki któremu w prosty sposób skopiujesz szablon maila dla swoich użytkowników i wyślesz go swoim programem pocztowym.

Przygotowaliśmy przewodnik obejmujący wszystkie kroki, które należy wykonać na urządzeniu z systemem iOS. Możesz dodać link Szczegółowe instrukcje dodawania urządzenia iOS do G DATA Mobile Device Management do wiadomości email.

10.

Gdy tylko użytkownik wykona instalację, zobaczysz urządzenie na stronie statusu w G DATA Mobile Device Management.