Aktualizacja do wersji 15.5

Poniższe czynności są niezbędne do uaktualnienia istniejącej instalacji G DATA do wersji 15.5. Instrukcje dotyczą systemów i środowisk systemowych, w których jest już zainstalowane rozwiązanie G DATA Business Solutions w wersji 14.x lub 15.x.

Przed aktualizacją lub ponowną instalacją do tej wersji, wykonaj aktualizację systemów operacyjnych wszystkich klientów i serwerów (→ Aktualizowanie stanu systemów operacyjnych)
 1. Dystrybucja aktualizacji G DATA Security Client

 2. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

 3. Nowe zarządzanie urządzeniami mobilnymi Android

 4. Aktualizacja programu

 5. Praktyczne wskazówki

1. Dystrybucja aktualizacji G DATA Security Client

Aby proces aktualizacji przebiegł pomyślnie, należy wcześniej sprawdzić następujące ustawienia:

1.

Sprawdź ustawienia automatycznej aktualizacji wersji klientów.

2.

Jeśli posiadasz podłączonych z co najmniej 10 klientów, sprawdź ustawienia stopniowego rozdzielania aktualizacji. Dystrybucja tą metodą zmniejsza obciążenie serwera i sieci podczas aktualizacji programu.

3.

Jeśli korzystasz z serwera Exchange, sprawdź pozycję Automatyczna aktualizacja plików programu w ustawieniach Ogólnych.

2. Tworzenie kopii zapasowych bazy danych

Przed wykonaniem procesu aktualizacji zalecane jest utworzenie kopii zapasowej bazy danych.

Instrukcje dotyczące sposobu tworzenia kopii bezpieczeństwa można znaleźć w artykule Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych

3. Nowe zarządzanie urządzeniami mobilnymi Android

Wraz z wersją 15.5 ukazuje się nowy G DATA Mobile Device Management (MDM) dla systemu Android. Wskutek tej aktualizacji wszystkie dotychczasowo połączone urządzenia z systemem Android zostaną całkowicie usunięte z bazy danych G DATA Management Server. W razie potrzeby prosimy o wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej wszystkich niezbędnych ustawień i informacji. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe uaktualnienie klientów Android z wersji starszych. Wszystkie dotychczasowe urządzenia mobilne będą musiały zostać jednorazowo wdrożone ponownie. Jeśli korzystasz z usługi G DATA Mobile Device Management, instrukcje jak ją skonfigurować znajdziesz tutaj. Szczegółowe omówienie nowego MDM znajdziesz tutaj.

Urządzenia ze starszymi aplikacjami G DATA for Android nadal działają z ustawieniami dostępnymi lokalnie i są chronione. Nie można ich jednak już kontrolować za pośrednictwem G DATA ManagementServer.

4. Aktualizacja programu

Od wersji 15.1 wymagana jest instalacja Microsoft .NET Framework 4.8. Jeśli framework nie jest jeszcze obecny na Twoim serwerze, zostanie on zainstalowany podczas aktualizacji programu. W takim przypadku aktualizacja serwera zostaje przerwana i należy ponownie uruchomić system. Po ponownym uruchomieniu aktualizacja programu jest automatycznie wznawiana i kontynuowana.

Aktualizacja poprzez plik instalacyjny

 1. Pobierz instalator serwera 15.5 z naszej strony pobierania.

 2. Uruchom program serwer.exe.

 3. W oknie dialogowym kliknij Prosta aktualizacja i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami kreatora aktualizacji.

 4. Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną przed kliknięciem Dalej.

 5. Po pomyślnej instalacji nowej wersji kliknij Zakończ.

 6. Aktualizacje wersji klientów będą dystrybuowane zgodnie z ustawieniami aktualizacji plików programu.

5. Praktyczne wskazówki

Zaleca się w pierwszej kolejności wdrożyć aktualizację wersji w grupie klientów testowych, aby dokonać migracji w sposób najbardziej efektywny. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów po aktualizacji można je rozwiązać bezpośrednio na kliencie testowym, bez konieczności jednoczesnych napraw w wielu miejscach sieci. Grupa testowa powinna być częścią dedykowanej sieci testowej lub wybranej grupy klientów w środowisku produkcyjnym, albo powinna odzwierciedlać najczęściej spotykaną konfigurację komputerów w sieci. Długość okresu testowego nie jest ustalona z góry, ale w celu zapewnienia skuteczności i efektywności jej wyników dobrą praktyką jest pozostawienie nowej wersji w środowisku testowym przez okres co najmniej kilku dni. Jeśli po fazie testowej nie pojawią się żadne istotne incydenty, można przeprowadzić aktualizację programu do wersji 15.5 w pozostałej części sieci.