Zbieranie danych diagnostycznych dla pomocy technicznej G DATA

W przypadku wystąpienia problemów technicznych obsługa techniczna G DATA zawsze wymaga dokładnego opisu problemu oraz specyfikacji systemu, w którym występuje błąd. Jeśli występuje on na kilku komputerach, wymagane są informacje na temat systemu referencyjnego.

Poniższe instrukcje opisują najprostszy sposób zbierania wszystkich istotnych danych:

1.

Wyszukaj Informacje o systemie za pomocą wyszukiwarki Windows (Win+Q).

2.

Uruchom program Informacje o systemie jako administrator.

3.

Wybierz Plik > Zapisz. Zapisz plik, np. na pulpicie.

Zaczekaj, aż okienko odświeżania informacji zniknie, zanim zamkniesz program. Inaczej plik będzie uszkodzony!

4.

Wyszukaj Podgląd zdarzeń za pomocą wyszukiwarki Windows (Win+Q).

5.

Otwórz program Podgląd zdarzeń.

6.

Przejdź do Dzienniki systemu Windows > Aplikacja.

7.

Zapisz wyniki w Akcje > Zapisz wszystkie zdarzenia jako…​ (typ pliku *.evtx).

8.

Następnie przejdź do Dzienniki systemu Windows > System.

9.

Zapisz wyniki w Akcje > Zapisz wszystkie zdarzenia jako…​ (typ pliku *.evtx).

10.

Wykonaj następujące czynności tylko, jeśli w systemie znajduje się G DATA Management Server:

Przejdź do Dzienniki aplikacji i usług > G DATA Management Server i zapisz wyniki w Akcje > Zapisz wszystkie zdarzenia jako…​ (typ pliku *.evtx).

11.

Prześlij utworzone pliki spakowane jako archiwum (7z/zip/rar) wraz z możliwie dokładnym opisem problemu do naszej pomocy technicznej G DATA.