Wymagania instalacji zdalnej

Jeżeli oprogramowanie klienckie ma być zainstalowane zdalnie z G DATA ManagementServer, należy przestrzegać wymogów specyfikacji w zależności od systemu operacyjnego.

Wymagania zdalnej instalacji klienta (Windows)

 • Dostęp do udziałów administracyjnych C$ i Admin$.

  • Na komputerach z systemem Windows 10 udział administracyjny C$ jest domyślnie wyłączony. Można go aktywować w następujący sposób:

   1. Wywołać edytor rejestru regedit na komputerach, na których ma być zainstalowane oprogramowanie i otworzyć ścieżkę

    KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
   2. Kliknij prawym klawiszem myszy w prawej połowie okna i wybierz "Nowy –› Wartość DWORD (32-bitowa)".

   3. Nadaj nowej wartości oznaczenie LocalAccountTokenFilterPolicy, kliknij dwukrotnie na niej, aby ją otworzyć i wprowadź 1 jako dane.

   4. Zmianę potwierdzić przyciskiem "OK".

   5. Natychmiast po tym udziały administracyjne staną się ponownie dostępne.

   6. Po zakończeniu, należy ponownie usunąć klucz ze względów bezpieczeństwa! Chyba że udziały w sieci są potrzebne do innych celów.

 • Pomyślne połączenie z rejestrem komputera docelowego jest możliwe (usługa rejestru zdalnego jest aktywna).

 • Otwarte porty TCP (przychodzące) 7161 (serwer) i 7169 (klient).

 • Hasło użytkownika nie może być puste.

Jeśli komputer nie znajduje się w domenie, należy również upewnić się, że:

 • Proste udostępnianie plików jest wyłączone na stacji roboczej.

 • Kontrola konta użytkownika jest wyłączona, a administracyjne konto użytkownika używane do zdalnej instalacji istnieje na kliencie.

Wymagania zdalnej instalacji klienta (Linux i Mac)

 • Zdalna instalacja wymaga aktywnego serwera SSH na kliencie Linux lub Mac skonfigurowanego tak, aby umożliwić uwierzytelnianie chronione hasłem i logowanie roota. W pliku konfiguracyjnym demona SSH (typowo „/etc/ssh/sshd_config“) zmienne „PermitRootLogin“ i „PasswordAuthentication“ muszą posiadać wartość „yes“.

 • Rozwiązywanie nazw DNS dla G DATA Management Server musi działać na kliencie.