Tworzenie mandantów

W tej dowiesz się, jak utworzyć osobnego mandanta dla Twojego klienta lub oddziału.

1.

Uruchom G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się przy pomocy użytkownika systemu Windows (uprawnienia administratora) lub zapisanego w zarządzaniu użytkownikami (uwierzytelnianie zintegrowane).

3.

W sekcji wyboru kontekstu wybierz ManagementServer.

4.

W menu modułu, wybierz Serwer.

5.

Z podmenu, wybierz Zarządzanie mandantami.

6.

Kliknij przycisk + na pasku narzędzi.

7.

Wprowadź dowolną nazwę mandanta i unikalny identyfikator (po kliknięciu w polu wprowadzania danych identyfikator zostanie już zasugerowany).

Unikalny identyfikator stanowi część podstawy rozliczeń dla partnerów MES. Aby uniknąć podwójnego naliczania mandanta, jako partner MES, musisz wprowadzić znaczący identyfikator (np. numer Twojego klienta). Nie należy zmieniać identyfikatora po zakończeniu pracy!

8.

Kliknij przycisk + obok widoku użytkownika.

9.

Opcjonalnie w oknie Dodaj konto użytkownika utwórz nowego użytkownika zintegrowanego. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i wybrane uprawnienia.

Możesz przyznać użytkownikowi zintegrowanemu dostęp do kilku mandantów.

10.

Kliknij przycisk OK.

11.

W razie potrzeby wpisz uwagi dotyczące mandanta.

12.

Kliknij przycisk OK.