Narzędzie Sysinternals DebugView

Narzędzie Sysinternals DebugView może być użyte do tworzenia różnych logów debugowania dla G DATA Security Client (Windows)

Gdzie mogę znaleźć to narzędzie?

Narzędzie jest dostępne pod następującym linkiem:

Skąd pochodzi to narzędzie i jakie jest jego zastosowanie?

DebugView jest narzędziem opublikowanym przez firmę Sysinternals (obecnie przejętą przez Microsoft). Monitoruje dane wyjściowe podczas debugowania na systemach lokalnych lub w sieci. Narzędzie może wyświetlać dane wyjściowe w trybie jądra i Win32 w celu debugowania.

W jaki sposób użyć tego narzędzia?

Kiedy DebugView jest uruchomiony, przechwytuje wyjście debugowania modułów, dla których ustawiony został klucz rejestru "DebugLevel". W oknie DebugView wyświetlane jest całe wyjście, które można zapisać do pliku tekstowego. W przypadku użycia DebugView do zbadania błędu należy wykonywać logowanie tak długo, aż błąd zostanie odtworzony. Następnie należy zapisać uzyskany dziennik. Log może być wykorzystany do dalszej analizy ręcznej lub przesłany do naszego działu wsparcia technicznego.

Poniższa tabela wyjaśnia, które wartości rejestru muszą być ustawione dla danego modułu. Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia plików debugowania można znaleźć na stronie: Debugowanie z DebugView

Poniższa tabela wyjaśnia, które wartości rejestru należy ustawić dla danego modułu:

Moduł

Klucz

Wartość DWORD (32-bitowa) - Nazwa

Wartość DWORD (32-bitowa) - Dane

Security Client (ogólnie)

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\G DATA\AVKClient

(32 Bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\G DATA\AVKClient)

DebugLevel

7

Usługa AVKProxy

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\G DATA\AVKProxy

(32 Bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\G DATA\AVKProxy)

DebugLevel

8

Aktualizacje

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\G DATA\InternetUpdate

(32 Bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\G DATA\InternetUpdate)

Jeśli klucz INetUpdate nie istnieje, utwórz go, klikając prawym przyciskiem myszy na znajdujący się nad nim klucz G DATA i wybierając Nowy > Klucz. Wprowadź nazwę INetUpdate dokładnie tak, jak pokazano tutaj.

DebugLevel

7

Skaner antywirusowy

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\G DATA\AVKScanP

(32 Bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\G DATA\AVKScanP)

DebugLevel

7

Wtyczka Exchange

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\G DATA\Exchange

DebugLevel

20 (szesnastkowo)