Lokalna instalacja G DATA Security Client

Lokalna instalacja G DATA Security Client Linux:

1.

Jeśli nie masz jeszcze skryptu (pakietu) instalacyjnego, stwórz pakiet instalacyjny G DATA Security Client for Linux i przenieś go do docelowego systemu Linux.

2.

Uczyń ten plik wykonywalnym za pomocą następującego polecenia:

chmod +x /tmp/linuxfullagent.sh

3.

Uruchom skrypt instalacyjny z parametrami wymaganymi dla danej instalacji.

Składnia polecenia:

./linuxfullagent.sh -t "WS,SMB,AMAVIS,WEB" -c [Client-IP or Name] -s [MMS-Name] -r [MMS-Name]:80/gdata/mms/download/linux/repo

Użytkownik musi dostosować następujące parametry:

Parametr Opis

-t

Typ instalacji:

WS jest zawsze określony. Jeśli nie zostaną dodane żadne dalsze parametry, skrypt zainstaluje G DATA Security Client for Linux.

Jeśli dodasz jedną z poniższych opcji, zostanie zainstalowany odpowiedni produkt:

* SMB = G DATA Samba Plugin

* AMAVIS = G DATA Linux Mail Security Gateway

* WEB = G DATA Linux Web Security Gateway

-c

Wprowadź nazwę lub adres IP systemu Linux, za pomocą którego Ten klient ma raportować do G DATA Management Server.

-s

Wprowadź nazwę Netbios lub adres IP G DATA Management Server.

Jeśli zmieniono port HTTPS w pliku config.xml, wprowadź również port HTTPS po nazwie lub adresie IP (przykład: 127.0.0.1:80443).

-r

Ścieżka repozytorium

Dostosuj adres IP lub nazwę G DATA Management Server.
Jeśli podczas instalacji lub po jej zakończeniu wystąpią problemy, niezbędne informacje znajdziesz w sekcji plików dziennika (Linux/Mac).