Tworzenie i przypisywanie bazy danych G DATA Management Server

Tworzenie nowej bazy danych lub przypisywanie istniejącej do G DATA Management Server

GData.Business.Server.Config.exe

Dane dostępu do bazy danych są zazwyczaj automatycznie konfigurowane podczas instalacji przez ManagementServer. Dla zaawansowanego zarządzania bazą danych służy narzędzie GData.Business.Server.Config.exe. Można go używać do wykonywania kopii zapasowych (→ Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych baz danych serwera), a także do konserwacji i konfiguracji.

GData.Business.Server.Config.exe znajduje się w folderze instalacyjnym programu G DATA Management Server.
Domyślnie:

C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer

Gdy GData.Business.Server.Config.exe jest uruchamiany, wyświetla aktualne dane, których G DATA Management Server używa do łączenia się ze swoją bazą danych.

Jeśli G DATA Management Server został ponownie zainstalowany na komputerze, na którym została utworzona instancja SQL Server Express z bazą danych G DATA Management Server, ustawienia domyślne powinny być prawidłowe.

W sekcji SQL Server program wyświetla bieżącą instancję SQL Server (Express). Można ją wprowadzić ręcznie lub pobrać z listy. Kliknięcie strzałki spowoduje wyświetlenie listy rozwijanej ze wszystkimi dostępnymi instancjami serwerów w sieci. Używane mogą być wszystkie sieciowe bazy danych z uruchomioną usługą przeglądarki baz danych. Domyślną wartością jest tutaj .\GDATASQL (lub .\GDATA2014).

Jeśli wybrany został właściwy serwer, metodę uwierzytelniania można zdefiniować w sekcji Uwierzytelnianie. Domyślnie serwer G DATA Management Server używa metody uwierzytelniania Windows i loguje się za pomocą lokalnego konta systemowego. Można użyć dowolnego konta Windows z odpowiednimi uprawnieniami na serwerze bazy danych. Należy jednak pamiętać, że przy każdej zmianie hasła do zarejestrowanego konta, musi ono zostać ponownie zapisane w tym miejscu. W przeciwnym razie serwer zarządzający nie będzie mógł zalogować się do bazy danych.

W razie potrzeby można również wybrać z listy opcję Autoryzacja serwera SQL i podać dane logowania do bazy danych.

Jeśli serwer bazy danych i uwierzytelnianie zostały skonfigurowane, lista dostępnych baz danych może być wyświetlona poprzez kliknięcie rozwijanego menu Baza danych. Przy domyślnej konfiguracji SQL Server Express, G DATA Management Server przechowuje swoje dane w bazie GData_AntiVirus_MMS. Jeśli ma być użyta inna istniejąca baza danych G DATA Management Server, należy ją wybrać z listy. Nowa pusta baza danych G DATA Management Server jest tworzona poprzez wpisanie nowej nazwy w polu tekstowym.

Aby sprawdzić, czy G DATA Management Server może połączyć się ze swoją bazą danych, można skorzystać z opcji Weryfikacja. Podczas aktualizacji może zaistnieć potrzeba uaktualnienia schematu bazy danych, aby był on zgodny z najnowszą wersją programu G DATA Management Server. Zostanie on automatycznie zaktualizowany po kliknięciu przycisku Zastosuj.

GData.Business.Server.Config.exe może być również użyty do migracji bazy danych. W przypadku instalacji liczących do tysiąca klientów wystarczająco sprawdzi się lokalna instalacja SQL Server Express (w zależności od konfiguracji sprzętowej). Gdy G DATA Management Server osiągnie liczbę tysiąca klientów, może być konieczna migracja bazy danych do oddzielnego, pełnego serwera SQL w celu zapewnienia lepszej wydajności. Z aplikacją proces ten jest stosunkowo prosty. Polega to na wykorzystaniu aktualnych danych dostępowych do utworzenia kopii zapasowej bazy danych, wprowadzeniu danych nowego serwera i odtworzeniu bazy danych na nowym serwerze.

0

Wymagania dotyczące bazy danych

Podczas instalacji G DATA Management Server może zostać skonfigurowany tak, aby zainstalować lokalny serwer Microsoft SQL Server 2019 Express lub użyć istniejącego serwera Microsoft SQL Server. W obu przypadkach baza danych jest tworzona i konfigurowana automatycznie. W przypadku korzystania z istniejącego serwera SQL wymagany jest co najmniej Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy. Wybór odpowiedniego serwera SQL powinien być zawsze dokonany przed instalacją serwera zarządzającego. Należy przy tym wziąć pod uwagę, jaki system operacyjny jest używany oraz czy instancje baz danych SQL są już zainstalowane na serwerze. W pewnych przypadkach może być sensowna migracja bazy danych do pełnego serwera SQL.

Na wypadek wystąpienia problemów podczas korzystania z istniejącego serwera SQL należy upewnić się, że ustawienia kolacji dla bazy danych są nienaruszone. Podczas instalacji baza danych dla G DATA Management Server jest tworzona z ustawieniem kolacji Latin1_General_CI_AS. Można to sprawdzić we właściwościach bazy danych za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio. Ponadto baza danych G DATA Management Server powinna pracować na podstawie schematu bazy danych dbo. Jeśli mapowanie użytkowników na serwerze SQL zostało zmienione, domyślnym schematem użytkowników bazy danych G DATA Management Server powinien być nadal dbo.