Zdalna dezinstalacja G DATA Security Client z poziomu G DATA Management Server

Oto jak zdalnie odinstalować G DATA Security Client:

1.

Aby usunąć G DATA Security Client, komputer musi być włączony i mieć połączenie z G DATA Management Server.

2.

Wybierz Stacje robocze w panelu Klient/ManagementServer.

W drzewie obiektów zaznacz klienta, którego chcesz odinstalować. Jeśli masz więcej niż jednego klienta, zaznacz grupę klientów, a w kroku 4 wybierz żądanych klientów.

3.

Wybierz Stacje robocze z paska modułów, a następnie Powiadomienia z paska podmodułów.

4.

Wskaż klienta, którego chcesz odinstalować.

Aby odinstalować wielu klientów jednocześnie, użyj skrótów klawiaturowych Windows Ctrl i Shift.

5.

Kliknij prawym przyciskiem myszy podświetlonego klienta/klientów.

6.

Wybierz Odinstaluj G DATA Security Client z menu kontekstowego.

7.

Oprogramowanie zostanie odinstalowane z wybranych klientów.

Stacje robocze muszą zostać zrestartowane po odinstalowaniu klienta. Jeśli jest to konieczne, użyj G DATA AVCleaner.