Aktualizowanie sygnatur

Jak uruchomić aktualizację sygnatur wirusów w G DATA Management Server?

Sygnatury wirusów powinny być zazwyczaj aktualizowane automatycznie. Automatyczną aktualizacją można zarządzać w programie G DATA Administrator.

Dodatkowo sygnatury wirusów mogą być aktualizowane ręcznie poza ustawionym cyklem.

Ustawianie automatycznych aktualizacji sygnatur wirusów

1.

Uruchom G DATA Administrator i zaloguj się za pomocą konta administratora systemu Windows lub konta logowania zintegrowanego.

2.

Przejdź do widoku ManagementServer

3.

Przejdź do zakładki Aktualizacje w menu modułów.

4.

W poniższej sekcji podmenu wybierz Aktualizacje sygnatur Aktualizacje sygnatur

5.

Tutaj możesz sprawdzić numery wersji sygnatur aktualnie dostępnych na G DATA Management Server oraz kiedy przebiegała ostatnia aktualizacja.

Możesz również włączyć lub wyłączyć automatyczne pobieranie sygnatur (domyślnie po instalacji jest włączone), jak również określić kiedy, i jak często powinny być pobierane.

W opcjach dystrybucji aktualizacji kontrolujesz, czy klienty mają otrzymywać najnowsze sygnatury tylko z G DATA Management Server (pole odznaczone, dla małych sieci do 10 stacji roboczych), czy mają również wymieniać je między sobą (pole domyślnie zaznaczone, zalecane w sieciach powyżej 10 klientów).

Zrzut ekranu
Ustawienia automatycznych aktualizacji sygnatur

Ręczne pobieranie sygnatur wirusów

1.

Otwórz program Aktualizacja, który znajdziesz na liście zainstalowanych programów na swoim komputerze.

Możesz znaleźć program w:

Ikona Windows → grupa G DATA (w starszych systemach Start → Wszystkie programy → G DATA → G DATA Management Server → Aktualizacja)

Alternatywnie możesz również wywołać program IUpdate.exe z katalogu instalacyjnego G DATA Management Server. Domyślnie:

Systemy x64: C:\Program Files (x86)\G DATA\G DATA AntiVirus ManagementServer
Systemy x86: C:\Program Files\G DATA\G DATA AntiVirus ManagementServer

2.

Wybierz opcję Uaktualnij bazę wirusów (Jeśli nie jest aktywna, wprowadź swoje dane dostępu).

Jeśli kontrola wersji jest wyłączona, cały katalog sygnatur wirusów jest ładowany od początku. Jeśli jest włączona, to pobierane są tylko sygnatury różnicowe.