Dezinstalacja G DATA Security Client Windows

G DATA Security Client można odinstalować zdalnie za pomocą G DATA Management Server lub lokalnie na kliencie

Dezinstalacja przez G DATA Management Server

Instrukcje krok po kroku dotyczące zdalnego usunięcia klienta znajdziesz na stronie: → Dezinstalacja G DATA Security Client z poziomu G DATA Management Server.

Dezinstalacja lokalna za pomocą pakietu instalacyjnego

Każdy pakiet instalacyjny uruchamiany na kliencie sprawdza w pierwszej kolejności, czy klient jest już zainstalowany. Jeśli jest, a jego numer wersji jest taki sam jak w wersji oferowanej przez instalatora, to zostanie zasugerowana dezinstalacja. Potwierdź pytanie o odinstalowanie, aby usunąć całe oprogramowanie klienckie z komputera.

W tym celu możesz użyć następujących pakietów instalacyjnych:

  • Instalator z katalogu instalacyjnego klienta: %ProgramData%\G Data\client\Setup.exe.

  • Instalator pobrany z naszej strony bezpośrednio jako exe lub z archiwum zip.

  • Pakiet instalacyjny klienta (zobacz: → Tworzenie pakietu instalacyjnego).

Za pomocą pakietu instalacyjnego możesz również przeprowadzić cichą dezinstalację (bez interfejsu graficznego). Informacje na temat wymaganych parametrów znajdziesz na stronie: → Parametry instalatora.

Dezinstalacja lokalna za pomocą G DATA AVCleaner

Opis narzędzia AVCleaner i jego zastosowań znajdziesz na stronie: → G DATA AVCleaner.