Zdalna instalacja G DATA Security Client Windows z poziomu G DATA Management Server

Zdalna instalacja G DATA Security Client Windows:

1.

Uruchom G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się do G DATA Administrator przy użyciu poświadczeń systemu Windows lub stworzonego wcześniej użytkownika zintegrowanego.

3.

Aby zainstalować G DATA Security Client, komputer musi być włączony i muszą być spełnione wymagania dotyczące instalacji zdalnej.

4.

Wybierz Stacje robocze w wyborze obiektów.

5.

Wybierz Windows, Linux, Mac w drzewie obiektów.

6.

Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt lub pożądaną grupę.

7.

Wybierz Uaktywnij stację.

8.

Teraz wprowadź nazwę komputera lub adres IP komputera, na którym chcesz zainstalować klienta. Oddziel wielu odbiorców przecinkiem lub spacją.

9.

Kliknij OK.

10.

Systemy są teraz widoczne w sekcji drzewa obiektów. Zaznacz klienta lub grupę i z menu modułów wybierz Stacje robocze, a następnie w menu podmodułów kliknij Powiadomienia.

11.

W bieżącym widoku kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane stacje robocze i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client…​

12.

W nowym oknie wybierz G DATA Security Client Windows.

13.

Wprowadź użytkownika z uprawnieniami administratora. Użytkownik ten może być administratorem lokalnym tego klienta lub administratorem domeny. Użytkownik ten zostanie następnie użyty do przeprowadzenia instalacji na kliencie.

14.

Po kliknięciu OK otworzy się okno instalacji. Tutaj możesz zobaczyć postęp instalacji w kolumnie statusu.

0
Figure 1. Przegląd instalacji
Jeśli w kolumnie statusu pojawi się kod błędu, jego znaczenie można znaleźć bezpośrednio w oknie przeglądu instalacji korzystając z łącza Kody błędów Microsoft.