Odczytywanie identyfikatorów pakietów instalacyjnych (PackageID)

Każdy pakiet instalacyjny ma unikalny identyfikator PackageID. Można go odczytać, korzystając z poniższej instrukcji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz wiersz polecenia (cmd) z uprawnieniami administratora.

  2. Przejdź do folderu G DATA Management Server.
    Domyślna ścieżka:

    C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer
  3. Wydaj następujące polecenie:

    GData.Business.Server.Cli.exe listpackages

W rezultacie powstaną dwa pliki o nazwach PackageIds.txt i PackageIds.csv w katalogu

C:\ProgramData\G Data\AntiVirus ManagementServer\InstallPackages

Zawierają one identyfikatory pakietów.