Instalacja G DATA Security Client w systemie Windows 7 kończy się błędem

Opis problemu

Podczas lokalnej instalacji bieżącej wersji klienta może wystąpić błąd:

Windows 7 Fehler

Przyczyną komunikatu o błędzie jest brakująca poprawka w systemie Windows 7.

Rozwiązanie

Aby zainstalować G DATA Security Client, należy wykonać następujące czynności:

① Odinstaluj klienta za pomocą AVCleaner. Możesz zostać poproszony o ponowne uruchomienie programu AVCleaner po ponownym uruchomieniu komputera.

② Pobierz poprawkę firmy Microsoft, która pasuje do architektury twojego systemu:

③ Uruchom ponownie komputer.

④ Zainstaluj ponownie program G DATA Security Client.

W razie jakichkolwiek pytań nasze wsparcie biznesowe jest dostępne bezpłatnie: Pomoc techniczna G DATA