Ustawianie uprawnień na serwerze SQL dla G DATA Management Server.

Aby G DATA Management Server mógł zalogować się do serwera SQL i sprawnie funkcjonować, musi mieć określone uprawnienia na serwerze SQL.

Baza danych G DATA Management Server jest jedyną bazą danych w instancji

Jeśli serwer SQL został zainstalowany specjalnie dla G DATA Management Server, wystarczy ustawić następujące uprawnienia:

Ustawianie uprawnień dbcreator dla konta

1.

Uruchom Microsoft Management Studio i połącz się z zainstalowaną instancją.

Start SSMS and connect

2.

W drzewie obiektów otwórz Security/Logins, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy NT Authority/SYSTEM.

SSMS Start and Connect

2.

Wybierz Properties.

3.

W oknie Login Properties otwórz Server Roles, nadaj użytkownikowi prawa dbcreator oraz public, jeśli nie jest zaznaczone. Potwierdź przyciskiem OK i zamknij Management Studio.

SSMS Start and Connect
Ustawianie uprawnień db_owner na bazie danych

1.

Uruchom Microsoft Management Studio i połącz się z zainstalowaną instancją.

SSMS Start and Connect

2.

W drzewie obiektów otwórz Security/Logins, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy NT Authority/SYSTEM.

SSMS Start and Connect

3.

Wybierz Properties.

4.

W oknie Login Properties otwórz User Mapping, wybierz u góry nazwę bazy danych i nadaj użytkownikowi prawa db_owner oraz public, jeśli nie jest zaznaczone. Potwierdź przyciskiem OK i zamknij Management Studio.

SSMS Start and Connect

W instancji SQL Server istnieją już bazy danych. Baza danych dla G DATA Management Server ma zostać dodana.

W takim przypadku konto systemowe nie powinno mieć zbyt wielu uprawnień. Lepiej wtedy utworzyć osobnego użytkownika dla G DATA Management Server w ramach serwera SQL. Teoretycznie możliwe byłoby również użycie specjalnego użytkownika AD. W tym przypadku istnieje jednak zwiększone ryzyko, że hasło wygaśnie albo zostanie zmienione celowo, lub przez pomyłkę.

Tworzenie użytkownika bazy danych dla G DATA Management Server

1.

Uruchom Microsoft Management Studio i połącz się z zainstalowaną instancją.

SSMS Start and Connect

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę instancji i wybierz Properties. W drzewie obiektów wybierz Security i zmień uwierzytelnianie serwera na SQL Server and Windows authentication mode. Potwierdź wybór przyciskiem OK.

SSMS Start and Connect

3.

W drzewie obiektów otwórz Security/Logins, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Logins.

4.

Wybierz New Login…​ i pozostań na pozycji General w otwartym oknie.

Nadaj nowemu użytkownikowi dowolną nazwę.
Zmień uwierzytelnianie na SQL Server authentication.
Ustaw hasło.
Usuń zaznaczenie opcji Enforce password expiration, aby upewnić się, że hasło nigdy nie wygaśnie.

SSMS Start and Connect

5.

W drzewie obiektów otwórz Security/Logins, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę nowo utworzonego użytkownika (w przykładzie GDATAUSER).

SSMS Start and Connect

6.

Wybierz Properties.

7.

W oknie Login Properties otwórz User Mapping, nadaj użytkownikowi prawa dbcreator oraz public, jeśli nie jest zaznaczone. Potwierdź przyciskiem OK i zamknij Management Studio.

SSMS Start and Connect

8.

Pamiętaj, że podczas instalacji, wybierając instancję, musisz teraz przełączyć się na Uwierzytelnianie SQL i podać swoją nazwę użytkownika i hasło. Wprowadzona nazwa bazy danych zostanie utworzona na serwerze SQL. Nazwa jest dowolna, ale dla przejrzystości powinna mieć związek z nazwą G DATA Management Server.
SSMS Start and Connect