Zmiana portu HTTPS serwera zarządzającego

Domyślny port dla HTTPS (port 443) może zostać zmieniony w przypadku wystąpienia konfliktu z inną usługą systemową. Można wykorzystać dowolny niezajęty port. Dla zapewnienia poprawnego działania szyfrowanej komunikacji wymagane jest ponowne zainicjowanie konfiguracji https po wprowadzeniu zmian.

Komunikacja klientów Linux i Mac odbywa się przez port HTTPS. Jeśli zostanie zmieniony, nowy musi zostać wprowadzony lokalnie we wszystkich zainstalowanych klientach Linux i Mac.

Procedura zmiany portu:

 1. Otwórz plik config.xml znajdujący się w katalogu

  C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer
 2. Zmień port na wolny (np. 5443) w linii:

  <setting name="ClientHttpsPort" type="int" value="443"/>
 3. Zapisz zmiany i zamknij edytor.

 4. Uruchom ponownie usługę G DATA Management Server.

 5. Otwórz wiersz poleceń (CMD.exe) z prawami administratora.

 6. Przejdź do katalogu instalacyjnego ManagementServer za pomocą następującego polecenia:

  cd "C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer"
 7. Wydaj następujące polecenie: GData.Business.Server.App.exe /reg.

 8. Teraz G DATA Management Server korzysta z nowo przydzielonych portów.