Historia zmian 15.6

Nowe funkcje

 • W G DATA Management Server można teraz zdecydować, czy dany klient ma być powiadamiany w przypadku wykrycia zagrożenia przez Deepray. Jeśli funkcja jest aktywna, klient otrzymuje powiadomienie za pośrednictwem wyskakującego okienka.

Ogólne zmiany

 • Klient może zostać skonfigurowany, by w przypadku wykrycia zagrożenia informował użytkownika bez możliwości wyboru reakcji. Oznacza to, że administrator ma wyłączne prawo do decydowania o sposobie postępowania w przypadku wykrycia.

 • Ulepszone przetwarzanie informacji i połączenie naszych raportów z SIEM (Security Information & Event Management). Zmiany będą skutkować zwiększonym i bardziej szczegółowym raportowaniem.

 • Usprawniona procedura instalacji w środowiskach z nieaktualnymi wersjami TLS.

 • Usunięcie starej wersji iOS MDM (zarządzanie urządzeniami mobilnymi).

Poprawki błędów

 • Nieautoryzowane aplikacje (znajdujące się na czarnej liście) nie mogą już być uruchamiane z prawami administratora.

 • Korzystanie z klawiatury pulpitu zdalnego nie jest więcej blokowane przez Keyboard Guard.

 • Rozwiązano rzadko występujący problem uniemożliwiający zakończenie procesu Microsoft Outlook przez wtyczkę Outlook.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający aktualizację wersji serwera podrzędnego, po jego usunięciu i późniejszym ponownym uwierzytelnieniu w serwerze głównym.

 • Rozwiązano rzadko występujący problem blokowania aktualizacji poszczególnych aplikacji .NET z własnym środowiskiem uruchomieniowym, w systemach zawierających kilka takich aplikacji.

G DATA Management Server

 • Priorytetyzacja reguł w Kreatorze reguł jest teraz zapisywana poprawnie.

G DATA Administrator

 • Katalogi wykluczone ze zleceń skanowania są uwzględniane przez klienta Linux/Mac.

 • Poprawiono działanie raportów w kontekście grup e-mail.

 • Dotyczy tylko klientów w wersjach <15.1: Brak silnika B na przestarzałych klientach nie powoduje więcej ostrzeżenia bezpieczeństwa w G DATA Administrator. Zdecydowanie zalecamy aktualizację tych klientów, ponieważ nie są one więcej kompatybilne z silnikiem B.

Windows

 • Keyboard Guard nie blokuje więcej klawiatur na ekranie logowania, jeśli zostały one wymienione w stanie wyłączenia systemu.

MAC

 • Poprawiono wydajność klienta. Naprawiono spadki wydajności spowodowane zwiększonym użyciem procesora przez proces "gdesclient".

Android

 • Komunikacja między G DATA Management Server a urządzeniami mobilnymi z systemem Android za pośrednictwem portu 7183 została zamknięta.