G DATA Mobile Device Management: Funkcje awaryjne

Szczegółowy opis dostępnych funkcji awaryjnych

Zlokalizuj urządzenie

Za pomocą tej funkcji można wysłać polecenie lokalizacji do urządzenia. Jeżeli śledzenie lokalizacji jest włączone na urządzeniu, otrzymasz w statusie klienta mapę Google wskazującą dokładną lokalizację urządzenia.

Ton sygnału wyzwalającego

Ta funkcja nie jest związana z ustawieniami głośności urządzenia. Nawet jeśli w urządzeniu wyłączone są dzwonki, po wysłaniu polecenia rozpocznie się głośny sygnał dźwiękowy. Zakończy się dopiero po otwarciu na urządzeniu aplikacji G DATA Endpoint Security Android.

Złodziej bez możliwości odblokowania urządzenia nie może wyłączyć alarmu.

Blokada ekranu

Możesz przypisać 4-cyfrowy PIN i przesłać go do urządzenia. Ekran zostanie natychmiast zablokowany i nie można go odblokować bez znajomości tego kodu PIN.

Ten kod PIN jest jednorazowy i nie jest przechowywany. Jeśli urządzenie zostanie później odzyskane, a nie będziesz dysponować więcej poprzednim kodem PIN, możesz wysłać do urządzenia nowy. Spowoduje to nadpisanie poprzedniego kodu. Następnie urządzenie może zostać odblokowane.

Usuń dane

Jeśli urządzenie na pewno trafiło w niepowołane ręce, możesz użyć tej funkcji do przywrócenia ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych, takich jak aplikacje, kontakty, zdjęcia i inne pliki.

Ten krok usuwa również aplikację G DATA Endpoint Security Android. Oznacza to, że dalsze śledzenie nie będzie już możliwe. Ustawiony kod PIN również nie będzie już blokował ekranu. Od tego momentu urządzenie nie będzie również zgłaszać się do G DATA Mobile Device Management.
0
Funkcje awaryjne