Aktywacja za pomocą nazwy użytkownika i hasła (dane dostępu)

Jeśli numer rejestracyjny został już raz zarejestrowany, przy kolejnych nowych instalacjach należy wprowadzić tylko nazwę użytkownika i hasło.

Wystarczy, że aktywujesz G DATA Management Server. Każdy autoryzowany klient łączący się do tego serwera zostanie przez niego automatycznie aktywowany.

Oto jak wprowadzisz dane dostępowe:

  1. Uruchom G DATA Administrator.

  2. Zaloguj się za pomocą konta administratora systemu Windows lub użytkownika zapisanego w programie G DATA (logowanie zintegrowane).

  3. Przełącz widok na ustawienia ManagementServer.

  4. Wybierz Aktualizacje w menu modułów.

  5. W podmenu modułu wybierz Dane dostępu i ustawienia.

  6. Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło oraz dane serwera proxy, jeśli takowy jest w użyciu.

  7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Ten artykuł opisuje, jak zresetować swoje dane uwierzytelniające, jeśli już ich nie posiadasz.