Przenoszenie katalogu przechowywania aktualizacji G DATA Management Server

Jeżeli partycja systemowa nie posiada wystarczającej ilości miejsca na przechowywanie sygnatur zagrożeń, istnieje możliwość zmiany docelowej lokalizacji. Korzystając z poniższych instrukcji, można ustawić ścieżkę do wybranego katalogu na dysku lokalnym.

Nie jest możliwe przeniesienie plików sygnatur na udział sieciowy!

1.

Zamknij program G DATA Administrator i zakończ działanie usługi G DATA Management Server.

2.

Skopiuj folder Updates zawierający bieżące sygnatury z katalogu C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer do lokalizacji, w której aktualizacje mają być przechowywane w przyszłości.

3.

Otwórz przy pomocy edytora tekstu plik config.xml z katalogu

C:\Program Files (x86)\G DATA\G DATA AntiVirus ManagementServer

4.

W sekcji <group Name="Folder"> zmodyfikuj następujący wpis:

setting name="UpdateDistributionFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Updates"
Przykład
setting name="UpdateDistributionFolder" type="string" value="D:\Updates"

5.

Zapisz zmiany.

6.

Otwórz plik IUpdateCfg.xml z katalogu

C:\Program Files (x86)\G DATA\G DATA AntiVirus ManagementServer

7.

Wprowadź ponownie nową ścieżkę, pomiędzy znacznikami BasePath (patrz punkt 3).

8.

Zapisz zmiany.

9.

Uruchom usługę G DATA Management Server. Od następnej aktualizacji, sygnatury będą zapisywane w nowo zdefiniowanym katalogu.