Instalacja G DATA Endpoint Security Android (wersje 15.4+)

Informacje wstępne

Te instrukcje dotyczą naszych rozwiązań biznesowych od wersji 15.4.x w górę. Starsze aplikacje G DATA na Androida muszą zostać odinstalowane przed instalacją!

Z przyczyn technicznych nie można było uniknąć konieczności ponownej instalacji aplikacji w celu połączenia się z opartą na chmurze usługą G DATA Mobile Device Management.

Należy zwrócić uwagę na przegląd portów i reguły zapory sieciowej i w razie potrzeby umieść niezbędnego hosta na białej liście!

Instalacja

Dodawanie urządzeń w G DATA Mobile Device Management

Przewidzieliśmy dwa scenariusze instalacji G DATA Endpoint Security Android.

W pierwszym scenariuszu administrator ma lokalnie dostępne urządzenie do celów instalacji. W drugim scenariuszu administrator nie ma urządzenia pod ręką.

W obu przypadkach administrator najpierw określa, dla którego profilu (dla partnerów MES również, dla którego mandanta) przeznaczone jest urządzenie i tworzy odpowiedni kod QR. Można również dodać kilka urządzeń jednocześnie w jednym kroku, ponieważ kod QR utworzony przez administratora nie zawiera żadnych informacji dotyczących konkretnego urządzenia. Kod QR zawiera dane licencyjne, przyporządkowanie do profilu i ewentualnie informacje o kliencie. Dzięki temu wszystkie urządzenia klienta o tym samym profilu mogą być zainstalowane przy użyciu tego samego kodu QR.

Instalacja

Scenariusz instalacji 1: Urządzenie jest dostępne dla administratora
Krok Działania

1.

Otwórz G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się do G DATA Administratora użytkownikiem Windows (uprawnienia administratora) lub użytkownikiem zintegrowanym (zdefiniowanym w zakładce zarządzania użytkownikami).

3.

Przejdź do zakładki Stacje robocze (patrz: → Wybór kontekstu).

4.

Wybierz Mobile Device Management (patrz: → Wybór obiektu).

Aby wyświetlić G DATA Mobile Device Management w obszarze obiektów, G DATA Management Server musi połączyć się z naszym serwerem w chmurze. Aby to zrobić, potrzebuje ważnych danych licencyjnych (nazwa użytkownika i hasło).

Jeśli w tym momencie otrzymujesz komunikaty o błędach, sprawdź, czy Twoje dane licencji są prawidłowo zapisane w G DATA Management Server.

5.

Kliknij Dodaj nowe urządzenie.

6.

Wybierz Profil.

7.

Kliknij Start.

8.

Wybierz Instalacja na miejscu.

9.

Zobaczysz teraz 2 kody QR. Zeskanuj pierwszy (lewy) kod za pomocą urządzenia z systemem Android. Spowoduje to przejście bezpośrednio do G DATA Endpoint Security Android w sklepie Google Play.

10.

Na urządzeniu kliknij przycisk Zainstaluj w Sklepie Play.

11.

Po zakończeniu instalacji otwórz G DATA Endpoint Security Android.

12.

Wprowadź dowolnie wybrany alias (nazwę) urządzenia w wyznaczonym polu. Alias jest używany przez administratora do jednoznacznego identyfikowania i przypisywania urządzenia w G DATA Mobile Device Management.

13.

Zeskanuj drugi (prawy) kod QR za pomocą ikony aparatu lub wprowadź kod aktywacyjny wyświetlony pod kodem QR w wyznaczonym polu.

14.

Kliknij Połącz.

15.

Przeprowadź wstępną konfigurację, udzielając wymaganych uprawnień aplikacji. Indywidualne powody ich udzielenia są szczegółowo wyjaśnione w aplikacji.

Tutaj możesz znaleźć dokładny opis uprawnień, wymaganych do prawidłowego działania G DATA Endpoint Security Android. Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat Malware Information Initiative.

16.

Urządzenie jest teraz chronione i zsynchronizowane z aplikacją G DATA Mobile Device Management.

17.

Powtórz kroki dla każdego kolejnego urządzenia Android, które chcesz zabezpieczyć.

Scenariusz instalacji 2: Urządzenie nie jest dostępne dla administratora
Krok Działania

1.

Otwórz G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się do G DATA Administratora użytkownikiem Windows (uprawnienia administratora) lub użytkownikiem zintegrowanym (zdefiniowanym w zakładce zarządzania użytkownikami).

3.

Przejdź do zakładki Stacje robocze (patrz: → Wybór kontekstu).

4.

Wybierz Mobile Device Management (patrz: → Wybór obiektu).

Aby wyświetlić G DATA Mobile Device Management w obszarze obiektów, G DATA Management Server musi połączyć się z naszym serwerem w chmurze. Aby to zrobić, potrzebuje ważnych danych licencyjnych (nazwa użytkownika i hasło).

Jeśli w tym momencie otrzymujesz komunikaty o błędach, sprawdź, czy Twoje dane licencji są prawidłowo zapisane w G DATA Management Server.

5.

Kliknij Dodaj nowe urządzenie.

6.

Wybierz Profil.

7.

Kliknij Start.

8.

Wybierz Instalacja zdalna.

9.

Zobaczysz teraz 2 kody QR i instrukcję ich użycia. Pod kodami znajdziesz przycisk, dzięki któremu w prosty sposób skopiujesz szablon maila dla swoich użytkowników i wyślesz go swoim programem pocztowym.

10.

Gdy tylko użytkownik wykona instalację, zobaczysz urządzenie na stronie statusu w G DATA Mobile Device Management.