Stan aktualizacji systemów operacyjnych (Marzec 2022)

Podobnie jak my, Microsoft nieustannie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych, a tym samym klientów i użytkowników. W rezultacie, aby zapewnić kompatybilność z nowymi specyfikacjami zabezpieczeń systemów operacyjnych, wymagane jest odpowiednie przystosowanie oprogramowania antywirusowego przez ich producentów.

Począwszy od wersji 15.2.x produkty biznesowe G DATA spełniają bieżące wymogi Microsoft.

W związku z tym również na naszych klientach spoczywa obowiązek utrzymania systemów operacyjnych na aktualnym poziomie aktualizacji, aby dostosować się do bieżącego standardu bezpieczeństwa.

Nowe wersje produktów G DATA nie mogą być obsługiwane bez wymaganych aktualizacji systemu operacyjnego. Aktualizacje programu lub nowe instalacje zostaną zatrzymane z informacją, że brakuje aktualizacji systemu Windows.

Ze względu na sposób dystrybucji skumulowanych aktualizacji zabezpieczeń przez firmę Microsoft konieczne jest zainstalowanie co najmniej jednej aktualizacji jakościowej lub aktualizacji "B" wydanych od października 2021 r., aby móc korzystać z aktualnych funkcji ochrony systemu Windows i oprogramowania G DATA.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Microsoft.