Konfigurowanie serwera MES we własnej chmurze

W tej instrukcji poznasz sposób konfigurowania G DATA Management Server jako Twój serwer MES:

 1. Zainstaluj G DATA Management Server na Twoim serwerze.
  Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 2. Zarejestruj swój numer rejestracyjny lub wprowadź dane dostępu.

 3. Wczytaj sygnatury wirusów. Po zakończeniu w G DATA Administrator znajdziesz wszystkie szczegóły licencji.

 4. Utwórz mandantów.

 5. Upewnij się, że serwer G DATA Management Server jest osiągalny dla klientów przez port TCP 7161.
  Możesz to sprawdzić, wykonując kroki 2-4 z instrukcji Klient nie ma połączenia z G DATA Management Server. W tym celu użyj publicznego adresu IP lub FQDN (np. telnet gdata.mojadomena.pl 7161).
  Jeśli połączenie zostanie nawiązane, to otrzymasz w odpowiedzi ciąg znaków. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat Nie można nawiązać połączenia.

 6. Zapisz swój publiczny adres IP lub FQDN w bazie danych G DATA Management Server.

 7. Dla każdego mandanta utwórz osobny pakiet instalacyjny.

 8. Migruj istniejące instalacje klientów do mandantów.

 9. Zainstaluj program G DATA Security Client na wszystkich systemach końcowych, które nie są jeszcze chronione, korzystając z pakietu instalacyjnego utworzonego dla danego mandanta.