Parametry dla programów instalacyjnych i pakietu instalacyjnego

Instalacja programu może być wykonana w tle bez interfejsu graficznego instalatora.

Lista dostępnych parametrów:

Parametr Znaczenie

/_QuietInstallation="true"

Instalacja w tle, bez komunikatów i interfejsu graficznego.

/InstallMode=Install/Uninstall

Tryb instalacji lub dezinstalacji.

/SelectedLanguage=de,en,pl,fr,it,es

Używane podczas instalacji. Określa język interfejsu instalowanego programu.

/HostName=FQDN/IP lub nazwa NETBIOS G DATA Management Server

Używane do instalacji. Określa adres serwera G DATA Management Server z którym klient ma się komunikować.

/GroupName=NazwaGrupy\NazwaPodgrupy

Używane do instalacji. Określa, w której grupie lub podgrupie ma zgłosić się klient.

/_PerformRestartConfirmed=true/false (Restart/brak restartu po instalacji)

Określa, czy zaraz po instalacji ma być przeprowadzony restart.

/_CLIENT_COMPUTERNAME=Nazwa

Określa nazwę, za pomocą której klient zgłasza się do ManagementServer. Można tu użyć dowolnego ciągu znaków.

Przykład

Jeśli chcesz zainstalować klienta w tle poprzez pakiet instalacyjny (bez restartu), wydaj polecenie:

windowsfullagent.exe /InstallMode=Install /_QuietInstallation="true"