G DATA Management Server

G DATA Management Server jest centrum zarządzania pakietem rozwiązań G DATA Business Solutions i działa jako usługa w tle

Działanie wewnątrz i poza domeną

Usługa G DATA Management Server może być zainstalowana na systemie w sieci domenowej, jak również poza domeną (DMZ, grupa robocza).

Jeśli G DATA Management Server nie jest częścią sieci domenowej, zdalna instalacja składnika klienckiego z G DATA Management Server może być problematyczna. W takim środowisku lepiej jest dystrybuować klienta za pomocą pakietu instalacyjnego (z możliwym wykorzystaniem skryptów). W tym przypadku nie jest również możliwe zarządzanie klientami poprzez synchronizację z AD.

W celu zarządzania, dostarczania aktualizacji i kontrolowania klientów przez G DATA Management Server nie ma znaczenia, czy znajduje się on w Twojej domenie lub poza nią.

Tryby pracy

G DATA Management Server może być zainstalowany w trzech trybach pracy: G DATA MainServer (główny), G DATA SubnetServer (podrzędny) lub G DATA SecondaryServer (zapasowy). Tryby operacyjne nie mogą być uruchamiane łącznie na jednym serwerze. Dla każdego dodatkowego trybu, jeżeli jest wymagany, konieczna jest instalacja na osobnym systemie.

G DATA MainServer

Serwer główny powinien być zawsze dostępny dla klientów.

Do jego zadań należą:

  • Pobieranie najnowszych sygnatur wirusów i aktualizacji wersji programów w celu udostępnienia ich klientom.

  • Ładowanie wymaganych repozytoriów dla dystrybucji Linux.

  • Ustawienie składników oprogramowania w zależności od zakupionej licencji G DATA Antivirus, G DATA Client Security Business, G DATA Endpoint Protection Business, a także modułów dodatkowych.

  • Zarządzanie wszystkimi danymi w bazie SQL.

  • Aktywne przekazywanie istotnych informacji dla administratorów IT w przypadku wykrytych anomalii (komunikaty alarmowe).

G DATA SecondaryServer

Serwer zapasowy jest stosowany dla zapewnienia ciągłości działania.

Serwer główny zapewnia wykonanie wielu działań związanych z bezpieczeństwem systemów. W przypadku wystąpienia jego awarii mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje. (Na przykład G DATA Security Client nie otrzyma sygnatur wirusów, administratorzy nie otrzymają informacji o incydentach i nie będą mogli uzyskać dostępu do ustawień).

Aby uniknąć niebezpiecznego przestoju dodatkowy G DATA Management Server może być zainstalowany jako G DATA SecondaryServer. Do działania przypisuje się mu bazę danych, z której korzysta serwer główny. Jeżeli podstawowy zawiedzie, klienty zgłoszą się do redundantnego.

Aby zapewnić ochronę przed sprzętową awarią systemu serwera głównego, baza danych musi znajdować się w osobnym, trzecim systemie.

G DATA SubnetServer

Serwer podrzędny jest stosowany, m.in. do odciążenia słabych połączeń podsieci z siecią główną.

Nawet jeśli klienty oddziału tworzą oddzielną sieć bez połączenia z siecią główną (lub Internetem), kontakt klientów może być realizowany za pośrednictwem pojedynczego serwera podrzędnego z połączeniem do sieci głównej. G DATA SubnetServer potrzebuje własnej bazy danych, ponieważ rekordy przypisanych klientów są synchronizowane z główną bazą SQL. Pozwala to na przejrzyste zarządzanie klientami z poziomu serwera głównego.

G DATA SubnetServer może pobierać sygnatury wirusów tylko z serwera głównego, a nie bezpośrednio z publicznych serwerów aktualizacyjnych G DATA.

G DATA SubnetServer nie posiada interfejsu (administratora), ponieważ powiązane z nim klienty są zarządzane z poziomu serwera głównego. G DATA SubnetServer służy jedynie jako pośrednik wymiany informacji.