Zdalna instalacja G DATA Security Client Linux z poziomu G DATA Management Server

Zdalna instalacja G DATA Security Client Linux:

Należy pamiętać o wymaganiach wstępnych dla zdalnej instalacji klienta (Linux oraz MAC).

1.

Uruchom G DATA Administrator.

2.

Zaloguj się do G DATA Administrator przy użyciu poświadczeń systemu Windows lub stworzonego wcześniej użytkownika zintegrowanego.

3.

Aby zainstalować G DATA Security Client, komputer musi być włączony i muszą być spełnione wymagania dotyczące instalacji zdalnej.

4.

Wybierz Stacje robocze w wyborze obiektów.

5.

Wybierz Windows, Linux, Mac w drzewie obiektów.

6.

Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt lub pożądaną grupę.

7.

Wybierz Uaktywnij stację.

8.

Teraz wprowadź nazwę komputera lub adres IP komputera, na którym chcesz zainstalować klienta. Oddziel wielu odbiorców przecinkiem lub spacją.

9.

Kliknij OK.

10.

Systemy są teraz widoczne w sekcji drzewa obiektów. Zaznacz klienta lub grupę i z menu modułów wybierz Stacje robocze, a następnie w menu podmodułów kliknij Powiadomienia.

11.

W bieżącym widoku kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane stacje robocze i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client…​

12.

Wskaż G DATA Security Client for Linux.

13.

Zaznacz Samba for Linux, jeśli chcesz zainstalować klienta na serwerze plików Samba.

14.

Wprowadź login i hasło użytkownika root.

15.

Kliknij OK. Otworzy się okno instalacji. W kolumnie Status zobaczysz przebieg procesu instalacji.

16.

Wymagane tylko w przypadku instalacji G DATA Samba Plugin:

Po pomyślnej instalacji należy włączyć ochronę Samby poprzez dodanie następującej linii do pliku konfiguracyjnego Samby (zwykle: /etc/samba/smb.conf):

vfs objects = gdvfs

Aby chronić wszystkie udziały sieciowe, dodaj tę linię do sekcji [global].

Jeśli dodasz ten wiersz do innej sekcji, tylko odpowiedni udział sieciowy będzie chroniony.

Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego należy ponownie uruchomić usługę Samba.