Historia zmian 15.0

Nowe funkcje

 • G DATA Endpoint Protection Business otrzymał nowoczesny interfejs

 • Zakres ochrony rozszerzony o AMSI Malware Protection.

 • Technologia ochrony BEAST monitorująca zachowanie została rozwinięta o oczyszczanie zainfekowanych dokumentów Office

 • Łatwiejsza aktywacja komponentów ochronnych za pomocą G DATA Startup Wizard.

 • Kontrola urządzenia została rozbudowana o Windows portable devices.

 • W programie Outlook wiadomości e-mail mogą być skanowane ręcznie w programie pocztowym.

 • Rozszerzenie WebProtection dostępne dla nowej przeglądarki Microsoft Edge

 • Historia zmian dla Mobile Internet Security Android jest wyświetlana w aplikacji

 • Sygnatury 64-bitowe są dostępne dla klienta MacOS

 • W przypadku klientów z systemem Linux obsługiwane są dystrybucje Ubuntu 20.04, OpenSuse 15.0, Cent OS 8, OpenSuse 15.0/15.1/15.2 i SLE 15.

Zmiany ogólne

 • Zoptymalizowano: Korekty tekstów i tłumaczeń

 • Zoptymalizowano: Zmniejszenie ilości fałszywych detekcji

 • Zoptymalizowano: Znacznie niższe wykorzystanie procesora i pamięci RAM podczas korzystania z monitorowania zachowania BEAST

 • Poprawiono: Rozwiązany problem zawieszania systemu podczas korzystania z Google Drive File Stream

Komunikacja e-mail

 • Zoptymalizowano: Intensywniejsze skanowanie wiadomości UDW

 • Poprawiono: Rozwiązany problem z wyłączaniem wtyczki G DATA Outlook przez program Microsoft Outlook

 • Poprawiono: Dodatek G DATA do programu Outlook nie powoduje już awarii programu Microsoft Outlook

 • Poprawiono: Jeżeli G DATA Security Client i G DATA Management Server są zainstalowane na tym samym urządzeniu, klient nie blokuje już wiadomości e-mail z serwera ManagementServer

 • Poprawiono: Rozwiązany problem wysyłania powiadomienia o potrzebie rejestracji produktu G DATA przez zarejestrowany składnik G DATA ManagementServer

G DATA Security Client

 • Zoptymalizowano: Aktualizacje różnicowe zostały ulepszone, aby zapewnić dystrybucję aktualizacji peer-to-peer

 • Zmiana: Do interakcji z plikami w kwarantannie wymagane są uprawnienia administratora do składnika G DATA ManagementServer.

 • Poprawiono: Pierwsza instalacja i aktualizacja wymagają jedynie ponownego uruchomienia komputera w celu dokończenia instalacji.

 • Poprawiono: Rozwiązano problem synchronizacji z serwerem zarządzającym co 30 sekund w systemach korzystających ze sterownika Intel WiFi

 • Poprawiono: Rozwiązano problem automatycznego wyłączania się usługi SetupService podczas aktualizacji w Windows Server 2012

 • Poprawiono: Wyłączenie się zapory sieciowej w sieci wewnętrznej jest teraz chronione żądaniem hasła.

G DATA Administrator

 • Dodano: Ochrona ustawień grupowych Strażnika przy aktywnych filtrach

 • Zoptymalizowano: Zezwalanie na dostęp do aplikacji w module Kontroli aplikacji nie wymaga wskazania użytkownika

 • Zmiana: Domyślny port SMTP został ustawiony na 25 (wcześniej była ustawiona na 1)

 • Poprawiono: Powiadomienie o aktualizacji ManagementServer jest teraz wyświetlane tylko wtedy, gdy aktualizacja jest dostępna do pobrania.

 • Poprawiono: W sekcji Statystyki wyświetlany jest teraz prawidłowy status w sekcji "Automatycznie aktualizuj pliki programu", jeśli ta funkcja została wyłączona

 • Poprawiono: Paski przewijania są teraz dostępne wszędzie

 • Poprawiono: Pasek przewijania logów serwera jest dostępny również dla użytkowników z dostępem tylko do odczytu

 • Poprawiono: Ustawione filtry są zachowywane podczas aktualizacji tabel

 • Poprawiono: Jeśli opcja wyświetlania "Ostatni aktywny użytkownik" jest wyłączona w pliku config.xml, kolumna nie jest już wyświetlana w przeglądzie klienta

 • Poprawiono: Po aktualizacji sygnatury wyświetlane są teraz bieżące numery wersji silnika A i silnika B.

 • Poprawiono: Jeśli wybór katalogu kopii zapasowej jest wyłączony, nie można już wybrać żadnego katalogu

Patch Management

 • Poprawiono: Ulepszona dostępność poprawek wielojęzycznych oraz poprawek innych producentów

Active Directory

 • Zoptymalizowano: synchronizacja z G DATA Management Server

Kontrola urządzeń

 • Zoptymalizowano: Obsługiwana jest nowa klasa kamer firmy Microsoft

 • Poprawiono: Rozwiązany problem duplikowania wpisów kontroli urządzeń podczas przenoszenia klientów do grup

Report Manager

 • Poprawiano: raport "Sprawdź instalację klienta" zawiera komputery odpowiedniego mandanta

 • Poprawiono: możliwość zmodyfikowania rodzaju klienta po utworzeniu raportu

 • Poprawiono: rozwiązany problem wysyłania wiadomości niezgodnie z ustawieniami składnika ReportManager

Raporty

 • Zmiana: raport o restarcie systemu wyświetlany jest teraz oknie logów serwera.

 • Zmiana: raporty dotyczące serwera wyświetlane są teraz oknie logów serwera.

 • Zoptymalizowano: Zwiększono czytelność raportów

 • Poprawiono: Żądania odblokowania aplikacji są teraz wyświetlane z prawidłowymi znacznikami czasu w dziennikach w sekcji Zdarzenia bezpieczeństwa.

Ustawienia Android

 • Dodano: Możliwe jest teraz dostosowanie nazwy serwera w linkach Androida

 • Dodano: Można teraz określić niestandardowe nazwy serwerów w wiadomości e-mail dla urządzeń mobilnych Android

 • Dodano: Wyrażenie zgody na śledzenie

 • Zmiana: Polityka prywatności dotycząca śledzenia została dostosowana

 • Zoptymalizowano: Ochrona WebProtection dla urządzenia końcowego może być aktywowana poprzez G DATA Management Server

 • Zoptymalizowano: Konfiguracje haseł są teraz bardziej intuicyjne w użyciu

 • Zoptymalizowano: Urządzenia z systemem Android są teraz wyświetlane w kolejności alfabetycznej w drzewie sieci

 • Poprawiono: Wiadomości e-mail są dostarczane zgodnie z indywidualnymi ustawieniami

 • Poprawiono: W raportach żądań wyświetlany jest teraz prawidłowy czas

 • Poprawiono: Zmiany haseł są teraz poprawnie synchronizowane z klientem mobilnym

 • Poprawiono: Dostępne aplikacje i czarna lista synchronizują się teraz poprawnie z G DATA Management Server

 • Usunięto: ze względu na zmienione wytyczne w systemie Android, połączenia/SMS, książka telefoniczna i dozwolone polecenia SMS nie są już dostępne.

Action Center

 • Nowość: Konto ActionCenter może zostać zmienione bez utraty danych

G DATA Management Server

 • Zoptymalizowano: Brakujące aktualizacje sygnatur są ładowane podczas pierwszego uruchomienia

 • Zoptymalizowano: Zwiększenie tolerancji na błędy po podniesieniu wersji składnika G DATA Management Server z zachowaniem starych raportów skanowania

 • Zoptymalizowano: Zarządzanie pobieraniem składników proaktywnych w środowiskach korzystających z proxy

 • Poprawiono: Zmienione ustawienia AntiSpam są teraz poprawnie synchronizowane

 • Poprawiono: Raz ustawiona nazwa komputera już się nie zmienia

WakeOnLan

 • Poprawiono: Rozwiązany problem z uruchamianiem skanowania WakeOnLan przez aplikację Gdata.Business.Server.Cli.exe

Exchange

 • Zoptymalizowano: Ulepszona obsługa wiadomości w środowiskach klastrowych

 • Poprawiono: Rozwiązany problem braku wczytywania nowych pozycji białej/czarnej listy po instalacji wtyczki Exchange

 • Poprawiono: Aktywacja G DATA Security Client z wtyczką Exchange jest teraz możliwe z aktywowaną czarną/białą listą

 • Poprawiono: Wyłączenie automatycznych aktualizacji programów nie powoduje już wyłączenia automatycznej dystrybucji sygnatur.

WebProtection

 • Zoptymalizowano: Wykorzystanie procesora przez AVKProxy wynosi teraz poniżej 5 procent.

 • Poprawiono: Rozwiązany problem BSOD w serwerach terminali Windows 2016 spowodowany przez sterownik gdwfpcd64.sys

Klient Android

 • Nowość: Nova Launcher jest obsługiwany przez Mobile Internet Security

 • Nowość: "Warunki użytkowania" dodane do menu "Pomoc"

 • Zoptymalizowano: Aplikacja działa stabilniej

 • Zoptymalizowano: Komunikaty o błędach stały się bardziej znaczące

 • Poprawiono: Na Androidzie 10 aplikacje z czarnej listy można otwierać tylko za pomocą hasła

 • Poprawiono: Jeśli wykryte zostaną strony phishingowe, użytkownik może teraz zignorować ostrzeżenie i otworzyć stronę.

 • Poprawiono: Zapytania o hasło są prawidłowo wyświetlane dla połączeń przychodzących, gdy WhatsApp znajduje się na liście chronionych aplikacji

 • Poprawiono: Pasek wyszukiwania i wpisy wyszukiwania pozostają widoczne w bezpiecznej przeglądarce na google.com i google.de

 • Poprawiono: Ochrona przed kradzieżą Mobile Security dla urządzeń z systemem Android wysyła teraz wiadomość e-mail z lokalizacją, gdy poziom naładowania baterii urządzenia z Androidem jest niski we wszystkich obsługiwanych wersjach Androida

Klient MAC

 • Zoptymalizowano: Mniej operacji zapisu na dysku twardym

 • Zoptymalizowano: Skanowanie heurystyczne zapewnia teraz jeszcze lepszą ochronę

 • Zoptymalizowano: Poprawiono czytelność raportów

 • Poprawiono: Funkcja wyłączania ochrony w czasie rzeczywistym do czasu ponownego uruchomienia teraz włącza ochronę zgodnie z oczekiwaniami

 • Poprawiono: Rozwiązany problem z działaniem wykluczenia skanowania dla Time machine

 • Poprawiono: Poprawiono wydajność podczas kopiowania danych

 • Poprawiono: G DATA Security Client można teraz odinstalować w ManagementServer zdalnie za pośrednictwem panelu administratora

 • Poprawiono: Prawidłowy czas jest teraz wyświetlany dla aktualizacji sygnatur

 • Poprawiono: Nieudane aktualizacje sygnatur nie powodują już błędów

 • Poprawiono: Aktualizacje sygnatur nie utrudniają już trwającego skanowania antywirusowego

 • Poprawiono: Proces zasobnika działa stabilniej, ikona zasobnika już nie znika

Klient Linux

 • Zoptymalizowano: Zgodność z WebPlugin RHEL/CentOS6/Ubuntu 20.04

 • Zoptymalizowano: Poprawiono czytelność raportów

 • Zoptymalizowano: GUI i Notifier są restartowane podczas aktualizacji oprogramowania

 • Zoptymalizowano: Zarządzanie pamięcią dla aktualizacji sygnatur

 • Zoptymalizowano: Poprawiono ładowanie aktualizacji sygnatur dla VRSS

 • Zoptymalizowano: Mniej fałszywych alarmów w otrzymanych wiadomościach e-mail

 • Poprawiono: Problem z aktualizacją w Suse Linux

 • Poprawiono: Prawidłowy czas jest teraz wyświetlany dla aktualizacji sygnatur

 • Poprawiono: Statystyki dotyczące G DATA Management Server są wyświetlane

 • Poprawiono: G DATA LightAgent nie traci już połączenia z VRSS.