Licencja G DATA Managed Endpoint Security (MES)

Managed Endpoint Security to licencja przeznaczona dla naszych partnerów zarządzających usługami bezpieczeństwa swoich klientów.

Partner G DATA zapewnia opiekę i przejmuje kontrolę nad pojawiającymi się zadaniami — od wdrożenia rozwiązania G DATA na punktach końcowych po zarządzanie konfiguracjami. Jednocześnie stanowi bezpośredni punkt kontaktowy w przypadku pytań swoich klientów i oferuje kompetentne doradztwo ze strony przeszkolonego personelu w nagłych przypadkach.

Punkty końcowe każdego klienta łączą się do podzielonego na klientów (mandantów) G DATA Management Server partnera, który centralnie monitoruje stan zabezpieczeń i zapewnia dostarczanie aktualizacji. Partner G DATA obsługuje serwer w swoim centrum danych lub chmurze G DATA i zapewnia połączenie punktów końcowych przez Internet.

Partner jest rozliczany miesięcznie za wykorzystane licencje, z podziałem na klientów. Następnie partner obciąża swoich klientów za swoje usługi, w tym za punkty końcowe używane przez klienta.

Więcej informacji na temat korzystania z tej licencji można znaleźć pod następującymi linkami:

Na naszej stronie:

Pierwsze kroki dla partnerów MES: