Instalacja Microsoft SQL Server 2022 Express dla serwera G DATA Management Server

Począwszy od Server 2016, a także Microsoft Windows 10, warto zainstalować Microsoft SQL Server 2022 Express i odpowiednio go skonfigurować

Niniejsza instrukcja zakłada, że w systemie nie ma jeszcze innego serwera SQL i że ma on zostać zainstalowany specjalnie do użytku z serwerem G DATA Management Server. Jeśli w systemie jest już zainstalowany serwer Microsoft SQL Server, dobrze jest skonfigurować go w następujący sposób.

1.

Pobierz plik instalacyjny z witryny Microsoft przed instalacją G DATA Management Server.

Pokaż zrzut ekranu
Download setup file from Microsoft

2.

Upewnij się, że twój serwer ma co najmniej 4 GB wolnej pamięci RAM i co najmniej 5GB wolnego miejsca na dysku.

3.

Uruchom pobrany plik instalacyjny i wybierz typ instalacji Custom.

Pokaż zrzut ekranu
Installation type Setup file Microsoft SQL Express
Na tym etapie można również wybrać opcję Basic. Instalacja przebiegnie wtedy łatwiej. Wadą jest to, że w tym przypadku, przed instalacją G DATA Management Server, nadal trzeba nadać uprawnienia konta systemowego dbcreator. W tym celu wymagany jest ManagementStudio, który również musi zostać zainstalowany, jeśli jeszcze nie jest obecny w systemie. Dzięki procedurze opisanej poniżej nie będzie to konieczne.

4.

Wybierz folder instalacyjny lub pozostaw domyślny katalog i rozpocznij instalację.

Pokaż zrzut ekranu
Directory selection setup file Microsoft SQL Express

5.

Microsoft SQL Server 2022 Express wyświetli okno instalacji. Wybierz New standalone SQL Server installation or add features to an existing installation.

Pokaż zrzut ekranu
Installation Microsoft SQL Express

6.

Zaznacz Use Microsoft Update to check for updates i kliknij Next.

Pokaż zrzut ekranu
Privacy setup file Microsoft SQL Express

7.

Microsoft sprawdzi teraz kilka istotnych czynników w systemie. Jeśli otrzymasz ostrzeżenie dotyczące włączonej zapory sieciowej, możesz je zignorować. Ten poradnik zakłada, że Microsoft SQL Server 2022 Express i G DATA Management Server mają być zainstalowane w tym samym systemie. Zapora sieciowa nie powinna powodować żadnych problemów.

Pokaż zrzut ekranu
Installation Rules Microsoft SQL Express

8.

W oknie Feature selection nie wprowadzaj zmian i kliknij Next.

Pokaż zrzut ekranu
Function selection Microsoft SQL Express

9.

Zaakceptuj politykę prywatności firmy Microsoft i kliknij Next.

Pokaż zrzut ekranu
Privacy setup file Microsoft SQL Express

10.

W oknie Instance configuration jest możliwość przypisania dowolnej nazwy instancji bazy danych. W tym przypadku przydatny może być na przykład dopisek GDMM (dla G DATA Management Server), aby wiedzieć, w jakim celu baza danych została zainstalowana. Następnie kliknij Next.

Pokaż zrzut ekranu
SQL Installation Configuration Microsoft SQL Express

11.

W oknie Server Configuration nie wprowadzaj zmian i kliknij Next.

Pokaż zrzut ekranu
SQL Server Configuration Microsoft SQL Express

12.

W oknie Database Engine Configuration dodaj konto NT-Authority\SYSTEM (Dodaj → Zaawansowane → Znajdź teraz → Wybierz SYSTEM → potwierdź klikając OK).
Następnie kliknij Next.

Proces instalacji został rozpoczęty.

Pokaż zrzut ekranu
SQL Database Configuration Microsoft SQL Express
SQL Database Configuration Microsoft SQL Express

13.

Po zakończeniu instalacji zamknij okno.

Pokaż zrzut ekranu
Installation Microsoft SQL Server 2022 Express is finished