Skąd G DATA Security Client czerpie listę oprogramowania widoczną w "Stacje robocze/Software"?

Tutaj dowiesz się, jak klient tworzy listę oprogramowania dla G DATA Management Server

Aby odczytać informacje o zainstalowanych programach klienta, G DATA Security Client korzysta z konsoli zarządzania systemem Windows. Klient odpytuje listę oprogramowania za pomocą poleceń wmic.

Polecenie to można również wywołać "ręcznie" na kliencie. Najpierw należy otworzyć konsolę WMI. Aby to zrobić, należy otworzyć wiersz polecenia z uprawnieniami administratora i wprowadzić polecenie wmic. Spowoduje to przejście do konsoli Windows Management Instrumentation.

Za pomocą poniższego polecenia można sporządzić i wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych programów lub zapisać ją do pliku tekstowego (np. c:/programy.log):

/output:c:\programy.log product get name, version