Błędy nawiązujące do usługi transportowej podczas aktualizacji Microsoft Exchange

Opis problemu

Podczas instalacji aktualizacji Microsoft Exchange (CU) pojawiają się komunikaty o błędach dotyczących usługi transportowej Microsoft Exchange, jeśli zainstalowany jest program G DATA Exchange Mail Security.

Problemy te mogą wystąpić m.in. w przypadku prób dostępu do naszych agentów transportowych podczas aktualizacji Exchange, co blokuje działanie usługi transportowej.

Rozwiązanie

Podczas aktualizacji Exchange mogą wystąpić komunikaty błędów wynikające z równoczesnego działania agentów transportowych programu antywirusowego.

Aby obejść ten problem, w odniesieniu do naszych agentów transportowych G DATA, zalecamy ich dezaktywację przed aktualizacją Exchange i ponowną aktywację po zakończeniu.

Nie zapomnij o ponownej aktywacji agentów po aktualizacji! Bez aktywnych agentów usługa G DATA Exchange Mail Security działałaby nadal i odbywałby się również normalny kontakt z G DATA Management Server, przez co można przeoczyć fakt, że żadne maile nie byłyby skanowane.

W razie wątpliwości możesz w każdej chwili sprawdzić status działania naszych agentów.

W razie jakichkolwiek pytań nasze wsparcie biznesowe jest dostępne bezpłatnie: Pomoc techniczna G DATA