Zarządzanie pakietami instalacyjnymi w G DATA Administrator

Podczas tworzenia pakietów instalacyjnych plik pakietu jest kopiowany do katalogu C:\ProgramData\G Data\AntiVirus ManagementServer\InstallPackages. Ta sama nazwa (dla każdego klienta) jest zawsze używana dla danego rodzaju systemu operacyjnego, a poprzedni plik jest nadpisywany.

Aby uniknąć konieczności manualnej nawigacji do folderu po każdym generowaniu, link do skopiowania ostatnio utworzonego pakietu instalacyjnego jest dostępny w interfejsie G DATA Management Server. Plik można następnie wygodnie skopiować do docelowej lokalizacji. Jeśli potrzebne są różne pakiety instalacyjne (na przykład dla różnych grup), plik musi zostać skopiowany do struktury organizacyjnej przed utworzeniem kolejnego pakietu instalacyjnego.

W przypadku tworzenia pakietów instalacyjnych dla różnych mandantów kopiowanie nie jest konieczne, ponieważ każdy plik zawiera unikalny identyfikator w nazwie podczas zapisywania.

Nie usuwaj wpisów z listy pakietów instalacyjnych w G DATA Administrator, dopóki nie upewnisz się, że nie są już potrzebne. Nawet jeśli plik został już skopiowany.

Do czego jeszcze potrzebna jest lista pakietów instalacyjnych w (Organizacja → Zarządzanie pakietami instalacyjnymi)?

Każdy pakiet instalacyjny ma przypisany identyfikator pakietu, który jest przechowywany w systemie klienta. Gdy klient loguje się do G DATA Management Server, sprawdzane jest, czy informacje o pakiecie instalacyjnym są dostępne w rejestrze i czy identyfikator pakietu jest zawarty w bazie danych G DATA Management Server.

Jeśli jest obecny:

  • klient automatycznie autoryzuje się ponownie w przypadku utraty autoryzacji (np. podczas resetowania maszyny wirtualnej).

  • klient, który rejestruje się w serwerze po raz pierwszy, może być bezpośrednio przypisany do odpowiedniej grupy lub mandanta.