Nazwa ManagementServer jest niespójna

Błąd ten pojawia się, gdy G DATA Management Server został zainstalowany na nowym systemie i dołączona została wcześniej używana baza danych SQL z innego systemu lub gdy zmieniono nazwę komputera z G DATA Management Server.

Usługa ManagementServer się nie uruchamia. W dzienniku zdarzeń pojawia się komunikat o błędzie: Nazwa ManagementServer jest niespójna

Rozwiązanie problemu:

  1. Otwórz wiersz poleceń z uprawnieniami administratora.

  2. Przejdź do folderu G DATA Management Server
    Domyślna ścieżka:

    C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer
  3. Wpisz następujące polecenie:

    GData.Business.Server.Cli.exe setmmshostname
  4. Uruchom ponownie usługę G DATA Management Server za pomocą panelu sterowania usługami (services.msc).