Debugowanie z DebugView: klient Windows, wtyczka Exchange

Dzięki tej instrukcji możesz diagnozować błędy w różnych komponentach G DATA Business Solutions (Windows).

Należą do nich:

  • Usługa "G DATA Security Client"

  • Usługa "G DATA Proxy"

  • Usługa "G DATA Scanner"

  • Proces aktualizacji

  • Wtyczka Exchange

1.

Pobierz narzędzie DebugView i utwórz niezbędne klucze rejestru zgodnie z przedstawioną w artykule tabelą: DebugView.

Jeśli ustawisz klucz rejestru dla debugowania procesów AVKProxy lub AVKScanP komputer musi zostać uruchomiony ponownie jeden raz. W przypadku usług/procesów AVKClient, InternetUpdate i Exchange wystarczające jest ponownie uruchomienie odpowiedniej usługi/procesu.

2.

Otwórz narzędzie DebugView.

3.

Aktywuj opcję Capture Global Win32 w menu Capture.

4.

W DebugView zmień format daty wyświetlania znaczników zdarzeń ze względnego na czas (CTRL-T).

W przypadku logowania przez długi czas zleć zapisywanie danych wyjściowych bezpośrednio do pliku (File > LogToFile). Wybierz ścieżkę z wystarczającą ilością miejsca do przechowywania.

5.

Odtwórz problem. Jeśli chcesz debugować funkcję lub usługę, uruchom ją ponownie teraz.

6.

Jeśli żądane dane diagnostyczne są zawarte w logu, należy zapisać protokół DebugView poprzez File > Save as…​.

7.

Po zapisaniu logu usuń wpis DebugLevel lub ustawić dane wartości na 0.

Jeżeli tego nie zrobisz, debugowanie będzie nadal odbywać się w tle. Może to spowolnić działanie systemu.

8.

Prześlij do naszego działu pomocy technicznej G DATA plik dziennika z opisem problemu: Pomoc techniczna.