Zdalna administracja za pomocą G DATA Portable Admin Launcher

G DATA Portable Administrator może być wygodnie wykorzystywany do zarządzania G DATA Management Server bez wcześniejszej instalacji oprogramowania.

1.

Pobierz G DATA Portable Admin Launcher i rozpakuj archiwum ZIP.

2.

Uruchom aplikację AdminLauncher.exe.

3.

Kliknij zielony plus Dodaj serwer, aby dodać G DATA Management Server do zarządzania.

Adminlauncher

4.

W polu Serwer wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera.

5.

(Opcjonalnie) Wprowadź alias w polu Alias.

6.

Kliknij Dodaj informacje o serwerze.

7.

Serwer jest teraz widoczny w Przeglądzie informacji o serwerach. W razie potrzeby kliknij strzałkę po prawej stronie plusa, aby odświeżyć widok.

8.

Kliknij zielony symbol startu Uruchom, aby otworzyć ekran logowania G DATA Administrator.

9.

Możesz edytować wpis poprzez kliknięcie symbol czarnego pióra.