SIEM — wyjście Syslog

Z pomocą tej instrukcji można dostosować usługę Telegraf do przekazywania zdarzeń bezpieczeństwa z serwera G DATA Management Server w logu syslog do systemu SIEM (wyjście).

Założeniem niniejszej instrukcji jest wykonana prawidłowo konfiguracja usługi Telegraf oraz G DATA ManagementServer.

1.

Otwórz plik telegraf.conf z katalogu:

C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer\Telegraf

2.

Ustaw następujące wartości:

[[outputs.syslog]]

  ## URL to connect to
  ## ex: address = "tcp://127.0.0.1:8094"
  ## ex: address = "tcp4://127.0.0.1:8094"
  ## ex: address = "tcp6://127.0.0.1:8094"
  ## ex: address = "tcp6://[2001:db8::1]:8094"
  ## ex: address = "udp://127.0.0.1:8094"
  ## ex: address = "udp4://127.0.0.1:8094"
  ## ex: address = "udp6://127.0.0.1:8094"
  address = "udp://127.0.0.1:514"

Adres linii address = "udp://127.0.0.1:514" powinien być dostosowany do adresu IP Twojego systemu SIEM.

3.

Zapisz zmianę.

4.

Utwórz nową konfigurację usługi Telegraf, korzystając z dostosowanego pliku telegraf.conf.