Historia zmian 15.7

Nowe funkcje

 • Synchronizacja ustawień ochrony internetowej. We wszystkich wariantach produktu dostępna jest teraz jedna biała lista, którą można skonfigurować w G DATA Management Server w sekcji Ustawienia klienta —> Web —> Global exceptions i która jest używana przez wszystkie kwalifikujące się klienty.

Ogólne zmiany

 • Ważne: Wsparcie dla systemów Windows 7 i Microsoft Server 2008 R2 zostaje zakończone wraz z tą aktualizacją. Jeśli nadal używasz tych systemów operacyjnych, zdecydowanie zalecamy aktualizację do wyższej wersji ze względów bezpieczeństwa.

 • W instalatorze G DATA Management Server silnik bazy danych Microsoft SQL Server 2014 Express został zastąpiony przez Microsoft SQL Server 2019 Express. Dotychczasowe wymagania G DATA Management Server w stosunku do wersji serwera SQL nie uległy zmianie. Aktualizacja G DATA Management Server nie powoduje zmian w instalacji serwera SQL. W przypadku nowych instalacji serwera G DATA w systemach Windows, które nie wspierają Microsoft SQL Server 2019, należy samodzielnie zainstalować kompatybilną wersję silnika Microsoft SQL Server i połączyć go z usługą G DATA Management Server.

 • Długość znaków w hasłach do licencji została znacznie zwiększona, aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo haseł.

Ulepszenia

 • Ulepszono wewnętrzną strukturę pakietów instalacyjnych klienta, aby zwiększyć możliwości transferów peer-to-peer. Klienty zainstalowane lokalnie za pomocą instalatora lub pakietu instalacyjnego wygenerowanego z serwera mogą teraz uczestniczyć w dalszej dystrybucji plików pomiędzy klientami wymagającymi aktualizacji.

 • Usprawniono procedurę analizowania i usuwania niebezpiecznych treści.

G DATA Management Server

 • Ulepszono komunikację klientów z serwerami podrzędnymi. W rzadkich przypadkach klient mógł używać serwera głównego zamiast podrzędnego pomimo poprawnej konfiguracji. Połączenia są teraz zawsze nawiązywane z serwerem określonym w konfiguracji.

 • Rozwiązano problem braku raportowania do serwera incydentów związanych z ochroną webową. Informacje o detekcjach dostępne były wyłącznie w lokalnym dzienniku zdarzeń.

G DATA Administrator

 • Rozwiązano problem polegający na niewłaściwym oznaczaniu raportów w sekcji Zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa dotyczących przeniesienia plików do kwarantanny jako Wykryty wirus. Zwracany jest poprawny nagłówek Kwarantanna: Plik przeniesiony do kwarantanny.

G DATA Security Client

 • Użytkownicy G DATA Security Client są informowani za pomocą okna powiadomienia tylko w przypadku wykrycia wirusa. Przypadki, w których pliki nie mogą zostać przeskanowane z powodu ochrony hasłem lub niewystarczających uprawnień, są nadal zgłaszane do serwera, ale użytkownik końcowy nie jest więcej powiadamiany za pomocą wyskakującego okna.

 • Naprawiono błąd powodujący raportowanie do G DATA Management Server odmowy dostępu zamiast przenoszenia zainfekowanych plików do kwarantanny.

 • Naprawiono rzadki błąd powodujący raportowanie do G DATA Management Server przenoszenie pliku do kwarantanny podczas usuwania wirusa.

 • Poprawiono wewnętrzny proces w G DATA Security Client dotyczący obsługi ustawień chronionych hasłem.

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się interfejsu użytkownika agenta, jeśli skanowanie bardzo dużego pliku zostało anulowane.

Windows

 • Klient: Ulepszono procedurę skanowania. Wewnętrzne pliki tymczasowe, które mogły w rzadkich przypadkach pozostać w katalogu tymczasowym Windows, są teraz bezpiecznie usuwane.

 • Rozwiązano problem zatrzymywania się informacji o postępie skanowania na ikonie klienta, na *"0%…​".

MAC

 • Zniesiono górny limit rozmiaru pliku dla skanowania w czasie rzeczywistym.

Zmiany wsparcia systemowego

 • Zakończenie: Wsparcie dla systemów Windows 7 zostało zakończone.

 • Zakończenie: Wsparcie dla systemów Microsoft Server 2008 R2 zostało zakończone.