Aktualizacja do wersji 15.1

Poniższe kroki są niezbędne do uaktualnienia istniejącej instalacji G DATA do wersji 15.1. Instrukcje dotyczą systemów i środowisk, w których jest już zainstalowane rozwiązanie G DATA Business Solutions w wersji 14.x lub 15.0.

  1. Dystrybucja aktualizacji G DATA Security Client

  2. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

  3. Aktualizacja programu

  4. Praktyczne wskazówki

1. Dystrybucja aktualizacji G DATA Security Client

Aby proces aktualizacji przebiegł pomyślnie, należy wcześniej sprawdzić następujące ustawienia.

1.

Sprawdź ustawienia automatycznej aktualizacji wersji klientów.

2.

Jeśli posiadasz podłączonych z co najmniej 10 klientów, sprawdź ustawienia stopniowego rozdzielania aktualizacji. Dystrybucja tą metodą zmniejsza obciążenie serwera i sieci podczas aktualizacji programu.

3.

Jeśli korzystasz z serwera Exchange, sprawdź pozycję Automatyczna aktualizacja plików programu w ustawieniach Ogólnych.

2. Tworzenie kopii zapasowych bazy danych

Przed wykonaniem procesu aktualizacji zalecane jest utworzenie kopii zapasowej bazy danych.

Instrukcje dotyczące sposobu tworzenia kopii bezpieczeństwa można znaleźć w artykule Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych

3. Aktualizacja programu

Aktualizacja do wersji 15.1 wymaga Microsoft .NET Framework 4.8. Jeśli framework nie jest jeszcze obecny na Twoim serwerze, zostanie on zainstalowany podczas aktualizacji programu. W takim przypadku aktualizacja serwera zostaje przerwana i należy ponownie uruchomić system. Po ponownym uruchomieniu aktualizacja programu jest automatycznie wznawiana i kontynuowana.

Aktualizacja poprzez plik instalacyjny

  1. Pobierz instalator serwera 15.1 z naszej strony pobierania.

  2. Uruchom program serwer.exe.

  3. W oknie dialogowym kliknij Prosta aktualizacja i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami kreatora aktualizacji.

  4. Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną przed kliknięciem Dalej.

  5. Po pomyślnej instalacji nowej wersji kliknij Zakończ.

  6. Aktualizacje wersji klientów będą dystrybuowane zgodnie z ustawieniami aktualizacji plików programu.

4. Praktyczne wskazówki

Zaleca się w pierwszej kolejności wdrożyć aktualizację wersji w grupie klientów testowych, aby dokonać migracji w sposób najbardziej efektywny. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów po aktualizacji można je rozwiązać bezpośrednio na kliencie testowym, bez konieczności jednoczesnych napraw w wielu miejscach sieci. Grupa testowa powinna być częścią dedykowanej sieci testowej lub wybranej grupy klientów w środowisku produkcyjnym, albo powinna odzwierciedlać najczęściej spotykaną konfigurację komputerów w sieci. Długość okresu testowego nie jest ustalona z góry, ale w celu zapewnienia skuteczności i efektywności jej wyników dobrą praktyką jest pozostawienie nowej wersji w środowisku testowym przez okres co najmniej kilku dni. Jeśli po fazie testowej nie pojawią się żadne istotne incydenty, można przeprowadzić aktualizację programu do wersji 15.1 w pozostałej części sieci.