Licencjonowanie

Numer rejestracyjny

Numer rejestracyjny to ciąg składający się z 25-znakowej kombinacji liter i cyfr. Pięć członów po pięć znaków, oddzielonych łącznikiem.

Numer rejestracyjny jest wydawany przy zakupie produktu.

Uprawnia kupującego do korzystania z zakupionego wariantu produktu w zakupionym okresie, wliczając wszystkie aktualne wersje oprogramowania i sygnatur wirusów. Produkt, termin ważności i liczba stanowisk są powiązane z numerem rejestracyjnym. Licencja może być przedłużona, rozszerzona lub przekształcona do innego wariantu produktu.

Użytkownik i hasło (Dane dostępu)

Po instalacji G DATA Management Server, zakupiona licencja musi zostać jednorazowo zarejestrowana w imieniu właściciela licencji. Od tego momentu zaczyna obowiązywać zakupiony okres ważności. W wyniku rejestracji zostaną wygenerowane unikalne dane dostępu powiązane z daną licencją

Ten artykuł wyjaśnia sposób wykonania rejestracji: Rejestracja numeru rejestracyjnego.

W przypadku ponownej instalacji G DATA Management Server, wymagane jest już tylko zalogowanie się za pomocą loginu i hasła.

W przypadku utraty danych dostępu zresetuj hasło lub skontaktuj się z pomocą techniczną G DATA: https://pl.gdatasoftware.com/nie-pamietasz-danych-dostepu