Logi G DATA Management Server

Pliki dziennika dla G DATA Management Server są tworzone automatycznie.

Folder dziennika znajduje się w katalogu

%ProgramData%\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Log

Pliki dziennika są znakowane datą.

Do najważniejszych plików dziennika należą:

  • gdmms.log: wszystkie działania wykonywane przez G DATA Management Server.

  • gdmmserror.log: wszystkie błędy G DATA Management Server.

  • Startup\GdmmsStart.log: analiza bazy danych przy uruchamianiu G DATA Management Server.

Stare pliki dziennika są przechowywane w podfolderze \Archive (maksymalnie 99 plików).

Ponadto działanie procesu jest rejestrowane w dziennikach zdarzeń (mmc). Sekcja G DATA Management Server znajduje się w zakładce "Dzienniki aplikacji i usług".