Gdzie znajdę obraz VRSS (G DATA Virtual Remote Scan Server)?

Ten artykuł wyjaśnia, jak i skąd pobrać obraz G DATA Virtual Remote Scan Server.

  1. Otwórz G DATA Administrator i zaloguj się.

  2. Po lewej stronie okna przełącz kontekst w menu po lewej stronie na Stacje robocze.

  3. Następnie z menu modułów otwórz Stacje robocze i Powiadomienia.

  4. W widoku podglądu stacji kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnym rekordzie klienta i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client.

  5. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Pobierz składnik Virtual Remote Scan Server.

vrss installation